Etablerede et minivådområde, som stod klar på få dage.

Natur og vandmiljø, Planter

Case: Fint samarbejde om nyt vådområde

Med et vådområde i Kvong Mose ved Varde har Kristian Therkildsen fået ny agerjord, så han fortsat kan producere tilstrækkeligt foder til køerne.

Det var Kristian Therkildsen selv, som kontaktede kommunen og foreslog dem at lave et vådområdeprojekt i Kvong Mose. Der var flere grunde til, at han tog initiativet.
- Jeg leverer mælk til Naturmælk, som gerne ser, at vi leverandører gør noget godt for naturen. Det koblede jeg sammen med, at der var kommet så meget okker i Kvorup Bæk, at der ikke længere
kunne leve fisk i den. Jeg ville rigtigt gerne gøre noget for bækken. 

Sidst, men ikke mindst var 50 hektar af Kristians engareal vandlidende, fordi drænene var underdimensionerede. Så enten skulle han investere, eller også skulle der ske noget helt andet.

Mindsker udledningen af kvælstof
- Varde Kommune var meget interesserede i et vådområdeprojekt, fordi kommunen er forpligtet til at fjerne kvælstof for at mindske belastningen af Ringkøbing Fjord. Dette projekt alene ville kunne fjerne hovedparten af den udfordring.

Projektet omfattede 50 hektar af Kristians jord og 2 hektar hos naboen. Modellen blev, at Kristian solgte jorden til staten, som så stod for projektet. Da projektet stod færdigt i 2019, havde Kristian forkøbsret til den engjord, som han tidligere havde solgt til staten.

Stude græsser arealet
50 hektar var meget jord at trække ud af markplanen, men vådområdeprojektet satte gang i et jordfordelingsprojekt, og Kristian erhvervede almindelig agerjord som erstatning for den våde eng.
I dag er Kvorup Bæk blevet genslynget, og der er kommet en lille sø. Kristian er i gang med at købe jorden tilbage.
- Prisen for jorden er selvfølgelig ret lav, fordi der er knyttet nogle tinglysninger til den, så den må ikke dyrkes som før. Jeg har nu mine stude til at afgræsse engen og kan fortsat få hektartilskud
til jorden, også til den del som nu står under vand.
- Jeg er glad for resultatet, og jeg har fået en meget fair behandling af kommunen og staten. Nu tager det lige lidt tid, hvor området skal etablere sig ordentligt, men allerede nu går jeg ofte en tur derned, og jeg kan se, at naturen udvikler sig i den rigtige retning.

Fakta

Arealet er på 51,2 hektar
Stod færdigt i 2018

Vil du vide mere?

Støttet af