Mælkeerstatninger lever op til deklarationen

Ti undersøgte mælkeerstatninger til kalve indeholder alle den deklarerede mængde skummetmælkspulver.

En stikprøve af 10 forskellige mælkeerstatninger til kalve fra 8 forskellige firmaer viste, at alle indeholder den mængde skummetmælkspulver der er deklareret på enten indlægssedlen eller opgivet af firmaerne til oversigten i Håndbog i kvæghold, 2015. En enkelt prøve dumpede på underindhold af råfedt. 

Prøverne er udtaget i oktober og november 2015, og der er udtaget 7 prøver med et deklareret indhold af skummetmælkspulver på 60 procent samt 3 prøver med mellem 50 og 60 procent skummemælkspulver. Prøverne er dels udtaget på malkekvægbedrifter og dels udtaget på firmaernes lagre. De enkelte prøver er udtaget af en hel sæk mælkepulver (25 kg), der er neddelt på stedet med spalteneddeler (Pfeuffer GmbH, Mess – und Prüfgeräte).  

Mælkeerstatninger opfylder hvad de lover
Analyserne viste, at alle mælkeerstatninger indeholdt mindst det deklarerede indhold af skummetmælkspulver og flere prøver lå væsentligt over deklarationen. 

Med undtagelse af en enkelt prøve indeholdt mælkeerstatningerne det garanterede indhold af råprotein, råfedt og råaske. Den ene prøve, der dumpede, havde et underindhold af råfedt på 3,3 procentenheder. Vi er i dialog med det pågældende firma om at få rettet op på årsagen til underindholdet. 

Stikprøven viser således, at mælkeerstatningerne generelt lever op til det deklarerede. Vi vil følge op med en tilsvarende stikprøveundersøgelse i 2016. 

Tabel 1. Analyseresultater for stikprøver af mælkeerstatninger 2015.

 

Skummet-
mælkspulver

Råprotein Råfedt Råaske
  Pct. af varen Pct. af varen Pct. af varen Pct. af varen
Produkt Analyse Garanti Analyse Garanti Analyse Garanti Analyse
Deklareret indhold af skummetmælkspulver over 60 pct.
1 61 23,0 21,7 18,0 19,3 7,1 6,8
2 61 23,0 22,9 19,0 18,4 7,0 6,6
3 67 24,0 23,7 20,0 18,9 6,9 7,1
4 74 23,0 22,8 18,0 18,1 6,7 6,5
5 62 23,0 20,4 18,5 18,7 7,5 6,6
6 64 23,0 22,0 19,0 20,3 6,8 6,9
7 62 24,0 25,4 18,5 15,2* 8,0 7,7
Deklareret indhold af skummetmælkspulver på mellem 50 og 60 pct.
8 64 23,5 23,7 18,0 17,4 7,0 7,5
9 65 23,0 23,2 18,0 16,6 8,0 7,9
10 70 21,0 21,2 17,0 15,5 5,2 5,2

* Underindhold af råfedt i forhold til den tilladte tolerance.

 

Analyse af mælkeerstatningerne
De 10 prøver af mælkeerstatninger er analyseret af Eurofins Agro Testing Denmark for indhold af kasein, ikke-kasein kvælstof, råprotein, råfedt og råaske.  

Protein i mælk og i skummetmælkspulver består af ca. 80 procent kasein og 20 procent valleprotein og ud fra indholdet af kasein i mælkeerstatning kan indholdet af skummetmælkspulver bestemmes på basis af et kaseinindhold på mindst 27,5 % i skummetmælkspulver (Kommissionens forordning (EF) Nr. 273/2008). 

Mælkeerstatninger med indhold af skummetmælkspulver, der har været opvarmet til høje temperaturer, kan give for høje resultater, idet visse mælkeserumproteiner udfældes sammen med kasein. Tilsvarende kan tilstedeværelse af en stor procentdel af visse ikke-mælkeproteiner og specielt sojaprotein, hvis det er blevet opvarmet med mælkepulveret, medføre for høje resultater (Kommissionens forordning (EF) Nr. 273/2008). Ingen af de analyserede mælkeerstatninger indeholder sojaprotein ifølge indlægssedlerne. 

Skummetmælkspulver vigtig for kalve under tre uger
Hos den spæde kalv er fordøjelsesenzymerne tilpasset fordøjelse af mælk. Dette giver skummetmælks- og vallepulvere fortrin fremfor vegetabilske proteinkilder, som fx sojaproteinkoncentrater. Skummetmælkspulver har endvidere fortrin fremfor vallepulver. Dels fordi der kan være et højt aske- og sukkerindhold i vallepulver, og dels fordi skummetmælkspulver danner koagel i løben, hvilket giver en langsommere udtømning af protein fra løben til tyndtarmen i tiden lige efter fodring. En langsom tømning af løben betyder mindsket risiko for diarre og sikrer en høj fordøjelighed af protein. Mælkeerstatningen skal indeholde mindst 60 procent skummetmælkspulver for, at der dannes et fast koagel. Dannelse af koagel er en fordel, men ikke et ”must”, idet vallepulver generelt har en høj fordøjelighed i tyndtarmen. Der kan også opnås gode resultater med mælkeerstatninger baseret på vallepulver. Mælkeerstatninger med et højt indhold af skummetmælkspulver betegnes dog som det sikre valg til kalve under tre uger.