Økologi, Fjerkræ, Kvæg, Planter, Svin, Øvrige dyr

Hold din viden ajour på ny økologi webinarrække

Corona har sat en stopper for større fysiske møder, men det skal ikke forhindre ny faglig viden i at nå ud til økologerne. Du kan nu holde din viden opdateret på gratis webinarer.

Økologisektionen har besluttet at køre en række gratis webinarer for økologiske landmænd i samarbejde med SEGES Økologi Innovation og DLBR Dansk Økologi. Her kan du få den nye og aktuelle viden, du ellers ville have fået på de faglige møder og markvandringer, som nu er aflyst på grund af corona-situationen. Webinarrækken har fået navnet ”Økologi Webinar – faglig inspiration til den økologiske landmand”.

Økologi webinar

Senest afholdte økologi webinarer

 • Oplægsholdere: Malene Theilgaard og Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi Innovation 
  Indhold: Rettidig ukrudtsbekæmpelse i foråret er vigtig for at opnå succes med bekæmpelsen. Webinaret indeholder en praktisk tilgang til, hvordan blindharvning, ukrudtsharvning og radrensning kan bruges som supplement i ukrudtskontrollen.  

  Oplægsholderne gennemgår metoderne med fokus på ukrudtsarter og afgrøder samt en generel strategi med sædskifte, afgrødeetablering og udsædsmængde som den primære del af bekæmpelsen.

  Læs også: Vejledning i ukrudtsharvning og radrensning

  Webinaret blev afhold onsdag, den 1. april 2020, kl. 13.00-13.20

 • Oplægsholder: Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi Innovation
  Indhold: Hamp er en multifunktionel afgrøde, hvor både stængler, blade og frø kan finde anvendelse mange steder bl.a. til byggematerialer, tekstiler, hampeolier, protein, medicin og kosmetik.  

  På webinaret gennemgår Lars Egelund Olsen de vigtigste opmærksomhedspunkter både vedrørende etablering og dyrkning, men også forhold vedrørende høst, tørring og den efterfølgende håndtering.

  Dyrkningsvejledning - økologisk industrihamp til frø

  Webinaret blev afhold torsdag, den 2. april 2020, kl. 10.00-10.20

 • Oplægsholder: Martin Øvli Kristensen, SEGES Økologi Innovation og Kirstine Flintholm Jørgensen, Økologirådgiver, Velas

  Indhold: En stor del af proteinforsyningen til økologiske malkekøer dækkes af importeret sojakage.

  Netop nu er der en brist i leverancen af økosojakager fra Kina grundet Covid-19. Dette løses blandt andet ved at øge importen andre udenlandske proteinkilder. Hvilke muligheder er der for at øge andelen af lokalproduceret økoprotein på kort og på længere sigt?

  Webinaret blev afholdt fredag den 17. april 2020, kl. 10.00-10.20.

 • Oplægsholder: Hans Lund, økologirådgiver hos ØkologiRådgivning, Danmark

  Indhold: Styring af afgræsningen gennem sæsonen er en kunst. Græsset varierer i kvalitet og mængde hen over sæsonen, og derfor skal afgræsningen ofte justeres.

  På webinaret giver Hans Lund et bud på de værktøjer, der kan være relevante i forbindelse med styring af afgræsningen, og forklarer hvad du skal være særlig opmærksomhed under afgræsningen. Formålet med styringen er at begrænse et fald i produktionen og undgå sundhedsmæssige udfordringer.

  Webinaret blev afholdt torsdag den 23. april 2020, kl. 13.00-13.20.

 • Oplægsholdere: Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation, Darran A. Thomsen, Økologisk VKST og Ninna R. Boesen, Økologisk VKST

  Indhold: Økologisk sukker fra danske sukkerroer. Det lyder såre simpelt, men afgrøden er utrolig vanskelig pga. sukkerroers følsomhed overfor ukrudt. Derfor bør økologiske sukkerroedyrkere overveje alle tænkelige værktøjer i værktøjskassen. Det inkluderer både håndlugning og robotteknologi.

  På webinaret gennemgår førende økologikonsulenter på området de 3 overordnede strategier for ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer, og der stilles skarpt på, hvad der skal til, for at man får succes med afgrøden. Overvejer du sukkerroer, eller har du interesse for renholdelse af højværdiafgrøder generelt, så er dette webinar noget for dig.

  Webinaret blev afholdt mandag den 27. april 2020, kl. 13.00-13.20.

 • Oplægsholder: Inger Bertelsen, SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her, hvor du også har mulighed for at høre mere om, hvad det er vi undersøger i årets forsøg, og hvad du vil kunne bruge den viden til.

  Lige nu har vi ikke mulighed for at invitere på markvandring pga. Corona, så på webinaret fortæller Inger om, hvilke andre muligheder du har for at følge med i forsøgene i løbet af vækstsæsonen.

  Webinaret blev afholdt torsdag den 14. maj 2020, kl. 13.00-13.20.

 • Oplægsholdere: Peter Mejnertsen, velas og Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi

  Indhold: Et fælles træk for al bekæmpelse af rodukrudt er, at jo tidligere jordbe-handlingen startes om sommeren, des større er chancen for succes. Hvilken strategi du skal vælge, afhænger af, hvilken art af rodukrudt der er tale om, og om der eventuelt er tale om en blandet bestand.

  På webinaret fortæller Peter Mejnertsen fra velas, om hvilke strategier der er mest effektive i forhold til de enkelte ukrudtsarter.

  Webinaret blev afholdt tirsdag den 19. maj 2020, kl. 8.30-8.50.

 • Oplægsholdere: Andrea Oddershede, SEGES Økologi

  Indhold: Der er et meget stort naturpotentiale på de arealer, der ejes af landmænd. Små og store naturskatte ligger strøet ud over landet, det er dem vi skal passe på og bygge videre på, når vi tilgodeser naturen.
  I webinaret besøger vi landmændenes natur, og kigger f.eks. nærmere på, hvordan man spotter et areal med høj biodiversitetsværdi.
  Naturtjek er biodiversitetsrådgivning til landmænd, som gør en seriøs forskel for naturen.

 • Oplægsholdere: Martin Øvli Kristensen, SEGES Økologi Innovation Jette Søholm Petersen, SEGES Økologi Innovation Tove Serup, SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Havre fungerer godt i et økologisk sædskifte, men har ikke været brugt i store mængder som foder, da den store skalandel betyder en lavere foderværdi sammenlignet med andre kornarter. Afskalning øger imidlertid havrens foderværdi, og gør havre mere interessant som fodermiddel til økologiske husdyr. På webinaret fortæller SEGES økologikonsulenter om foderværdien af afskallet havre til fjerkræ, grise og køer. Der bliver vist resultater fra nye forsøg, og konsulenterne fortæller om de muligheder som afskallet havre giver i produktionen, samt hvilke problematikker man skal være opmærksom på.

  Webinaret blev afholdt torsdag den 4. juni, kl. 9.30-10.05

 • Oplægsholdere: Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark Tove Mariegaard Pedersen, SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Jordfrugtbarhed er et bredt emne, og det kan være svært at gennemskue, hvilke indsatser der skal til for opnå en øget frugtbarhed. På webinaret hjælper Michael Tersbøl dig på vej. Han forklarer dig, hvad det er allervigtigst at vide om jordfrugtbarhed, og han fortæller, hvad du kan gøre for at øge jordfrugtbarheden på din jord. Samtidig viser han et par konkrete eksempler på, hvordan du selv vurderer jordfrugtbarheden på udvalgte parametre. Endelig gennemgår han kort, hvordan du kan få en samlet vurdering af jordfrugtbarheden og en strategi for at øge jordfrugtbarheden på bedriften.

  Webinaret blev afholdt torsdag den 11. juni, kl. 9.30-10.05

 • Oplægsholdere: Margit Kjeldsen og Troels Battrup Andersen

  Indhold: Det er altid svært, når man skal vænne sig til et nyt it-program, og måske er du lige som mange andre økologiske landmænd stødt på ting, som du ikke selv kunne gennemskue, i forbindelse med dit login, en ansøgning om dispensation eller noget helt tredje på OrganicXseeds.

  Derfor har vi inviteret Inge Margit Kjeldsen og Troels Battrup Andersen fra Landbrugsstyrelsen til at gennemgå, hvordan du opretter dit eget login, laver dispensationsansøgninger, får gemt den rette dokumentation og meget mere. I løbet af webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål, og få afklaring på lige præcis de ting, som betyder noget for dig.

  På OrganicXseeds kan du orientere dig om det aktuelle udbud af økologiske frø. Hvis du har behov for at anvende ikke-økologisk frø, er det også herfra du kan sende en dispensationsansøgning. 

  Webinaret blev afholdt fredag den 3. juli, kl. 11.00-11.30

 • Oplægsholdere: Erik Fog og Jette Søholm Petersen

  Indhold: Hvis du gerne vil vide mere om græsprotein, fremstillingsmåden, anvendelse og muligheder så se dette webinar.

  Danmarks 1. kommercielle anlæg til fremstilling af græsprotein er etableret, så foder med græsprotein forventes klar dette efterår.

  SEGES har deltaget i en række udviklingsprojekter, der har ført frem til, at det første kommercielle græsproteinanlæg nu er kommet i gang på Ausumgaard ved Struer..

Foreslå emner

SEGES Økologi Innovation står sammen med DLBR Dansk Økologi for at tilrettelægge det faglige indhold og vælger emner ud fra kriterier som aktualitet og væsentlighed samt ønsket om at formidle den nyeste faglige viden.

Både rådgivere og landmænd er meget velkomne til at komme med emneforslag via facebooksiden SEGES Økologi.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af