Planter

Følg den aktuelle risikovurdering for engrapgræsgalmyg

Engrapgræsgalmyggens larver overvintrer i jorden i marker med engrapgræs. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået omkring primo til medio maj klækkes galmyggene.

Via modellen nedenfor kan du følge den aktuelle risikovurdering for angreb af engrapgræsgalmyg i engrapgræs baseret på temperaturen i år.
Forudsigelsen af tidspunktet for flyvning baseres på en graddags-model med basistemperatur 4,8 ºC med varsling ved 110 graddage summeret fra den 1. januar. Der er dog en vis risiko fra 102 graddage. Modellen siger noget om flyvetidspunkt og ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser forventet tidspunkt for æglæggende engrapgræsgalmyg i år. Til sammenligning vises graddage for de to seneste år.
Normalvejret angiver kurvens forventede forløb, hvis vejret svarede til gennemsnittet af årene 1961-1990.

Udskrivning:
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt. 

Vælg dit eget postnummer: Du kan se risikovurderingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Vil du vide mere?