Grise

Dyrkning og anvendelse af majs til svinefoder i Tyskland

På mange svinebedrifter i Nordrhein Westfalen i Tyskland bliver der dyrket CCM-majs i halvdelen af sædskiftet. Majsen indgår typisk med 30-40 pct. af blandingerne til slagtesvin, søer og smågrise.

SEGES - dengang Dansk Landbrugsrådgivning - har i samarbejde med leverandører af majsfrø til det danske marked, Sejet Planteforædling, Nordic Seed, KWS Scandinavia A/S og Limagrain A/S, afholdt en studietur til Nordrhein Westfalen i Tyskland med fokus på dyrkning, opbevaring, håndtering og fodring med majs til svin.
Deltagerne var planteavlskonsulenter og svineproduktionskonsulenter samt repræsentanter fra de fire firmaer. Vi besøgte fire svineproducenter, som opbevarer og håndterer majsen efter forskellige metoder.
Vi besøgte også fire forædlere/frøfirmaer: Limagrain, Saaten Unionen, Syngenta og KWS. Målet med besøgene hos forædlerne var at udveksle erfaringer med forædlerne og øge den gensidige forståelse for vore ønsker til nye sorter til både majshelsæd og kernemajs/CC-majs. En forsat udvikling af især kernemajs/CCM-majs i Danmark er betinget at et stort forædlingsarbejde.
I rapporten beskrives indtryk fra studieturen.

Vil du vide mere?

Emneord