Kvæg

Giftige planter - Bidende-Ranunkel

Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Bidende-Ranunkel.

Familie: Ranunkelfamilien (Ranunculaceae), Crowfoot

Slægt: Ranunkel (Ranunculus), "Smørblomst", Buttercup

Art: Bidende-Ranunkel (R. acer)

Udseende

Bidende-Ranunkel har en stiv, opret, grenet og noget håret 30 - 50 cm høj stængel. Planten har hånddelte blade. Blomsterne har fem glinsende, smørgule kronblade og sider på trinde stilke fra stængel og grene. Bidende-Ranunkel blomstrer i maj - juli. Frugterne er glatte.

Voksesteder

Bidende-Ranunkel vokser på fugtige arealer, overdrev og vejkanter.

Forvekslingsmuligheder

Bidende-Ranunkel kan forveksles med andre arter i Ranunkel-slægten f.eks. Nyrebladet Ranunkel (R. auricomus), Langbladet Ranunkel (R. lingua), Nedbøjet Ranunkel (R. flammula), Knold-Ranunkel (R. bulbosus), Stivhåret Ranunkel (R. sardous), Tigger-Ranunkel (R. sceleratus), Lav Ranunkel (R. repens), Ager-Ranunkel (R. arvensis).

Bidende-Ranunkel kan kendes fra andre Ranunkelarter på, at bladene er hånddelte, frugterne er store og glatte, samt at planten er silkehåret.

Andre arter i Ranunkelfamilien har samme giftvirkning som Bidende-Ranunkel. I Ra­nunkel-slægten er det Tigger-Ranunkel, Knold-Ranunkel og Ager-Ranunkel. Af andre slægter i Ranunkelfamilien, som har en giftvirkning, er Anemone-slægten (Anemone), Kobjælde-slægten (Pulsatilla) og Kabbeleje-slægten (Caltha).

Giftvirkning

Bidende-Ranunkel indeholder giftstoffet protoanemonin, som kan fremkalde forgiftnin­ger hos alle husdyr.

Dyr, der græsser på områder med Bidende-Ranunkel, vil vrage planten, hvis der er andet foder nok. Planten kan give problemer ved afgræsning. Giftstoffet protoane­monin omdannes let til anemonin, som ikke er giftigt. Derfor giver Bidende-Ranunkel ingen problemer i hø. Ensilage med et indhold af Bidende-Ranunkel kan derimod være giftigt, da protoanemonin er stabilt ved pH 4,8 - 8. Det er derfor nødvendigt at vurdere indholdet af Bidende-Ranunkel i ensilagen, inden den bruges.

Symptomer

Optagelse af Bidende-Ranunkel giver savlen, betændelse og hævelser i munden samt skader på fordøjelseskanalen. Der kan være diarré og mørk eller blodig urin, usikker gang samt svækkelse af synet. Ved en meget stor optagelse af Ranunkel kan der opstå kramper, koma og kredsløbskollaps og eventuelt respirationslammelse.

Behandling

Undgå at fodre med Ranunkel, hvis der er symptomer på forgiftning. Er der skader på fordøjelseskanalen, kan der behandles med intravenøs tildeling af 150 - 250 ml 10% natriumthiosulphat 2 gange om dagen i 3 dage.

Kilde: Ebbe Thorsen, Giftige planter i kvægets foder. Bachelorprojekt 1996.

Emneord

Vil du vide mere?