Kvæg

NorFor og DMS har nu anbefalinger til maksimalt indhold af råprotein, AAT og PBV i foderrationer til malkekøer

For at understøtte målet om at alle bør fodre med max 170 g råprotein pr. kg tørstof er NorFor og DMS opdateret med nye anbefalinger til foderrationens indhold af råprotein, AAT og PBV.
Derudover er det nu muligt at se omkostningerne til mineralfoder i foderplan og foderkontrol.

Anbefalinger for Råprotein, AAT og PBV

For at mindske udledningen af ammoniak fra kvægbruget er det vigtigt at have fokus på indholdet af råprotein samt AAT og PBV i foderrationer til malkekøerne. De nye anbefalinger er vist i nedenstående tabel.

Stor race Jersey
Min. Max. Min. Max.
Råprotein, g/kg tørstof 170 170
AAT, g/MJ 15,0 16,0 15,0 16,5
PBV, g/kg tørstof 10 15 5 10

Det er fortsat AAT og PBV der bør optimeres efter ved foderplanlægning og de nye anbefalinger for AAT og PBV skal understøtte at foderrationerne ikke overstiger 170 g råprotein pr. kg tørstof. Der vil være foderrationer, afhængig af forhold mellem græs- og majsensilage i foderrationen samt valg af proteinråvare, hvor det vil være svært at opfylde alle normerne.

Forskellen i anbefalingen for AAT og PBV mellem stor race og Jersey, skyldes at hos Jerseykøer passerer foderet hurtigere gennem vommen samtidig med en lidt højere effektivitet i den mikrobielle proteinsyntese. Derfor er anbefalingen for PBV lidt lavere end for stor race, mens AAT er tilsvarende højere.

De nye normer ses i modulerne Foderplan, Foderkontrol og Foderbudget. Samtidig er det i Kritiske målepunkter muligt at følge udviklingen i råproteinindholdet pr. kg tørstof i foderkontrollerne.

Beregning af udgifterne til mineraler

Det er nu muligt i Foderplan at tilvælge rationsparameteren ”Omkostninger til mineralfoder pr. dyr”. Parameteren findes under Priser.

Omkostninger til mineralfoder pr. dyr

I Foderkontrol findes parameteren som Nøgletal også under Priser. 
Omkostningerne til mineralfoder vises i kr. pr. dyr.

Kriterierne for hvad der er mineralfoder, er et tørstofindhold over 900 g/kg, et askeindhold over 360 g/kg samt indhold af aminosyrer N under 50 g N/100 g N. Disse kriterier burde fange alt mineralfoder og burde ikke inkludere fodermidler der ikke er mineralfoder.

Vil du vide mere?