Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg, Planter

Prisprognoser for grisekød, korn og mælk

På kortere sigt er der fortsat gode udsigter for prisen på grisekød og mælk.

Markedsvurdering for landbrugsprodukter

Landbrugets bytteforhold forblev på et højt niveau i 2023. I 2024 er der udsigt til et svagt fald. Både produktpriser og omkostninger befinder sig på et relativt højt niveau. 

Volatiliteten er høj efter urolige geopolitiske og vejrmæssige forhold, men fokus er i højere grad skiftet til forhold, der traditionelt har påvirket landbrugets priser, såsom udbuds- og efterspørgselsforhold, vejret, sygdomme i besætninger og afgrøder samt udvikling i handelsforbindelser og forbrug. 

Mælkeprisen

Mælkeprisen foretog i 2023 en blød landing efter de historisk høje priser omkring årsskiftet 2022/23. I 2024 forventes mælkeprisen at forblive på et niveau noget over prisen i et normalår. Den globale mælkeindvejning steg i første halvår 2023, men ved årets udgang var vækstraten stort set gået i nul. Det globale forbrug er på vej op, hjulpet af stigende købekraft og aftagende inflation. 

Kornpriser

Prisen på korn mv. er faldet gradvist siden toppen i 2022. Trenden har været nedad på baggrund af stor global produktion og moderat efterspørgsel, mens risici som krig i Ukraine og Mellemøsten, lave lagre i eksportnationerne og ustabilt vejr i perioder har medført store udsving. Markedet vurderer i øjeblikket, at risikoforholdene nogenlunde er inddæmmet, men har potentiale til fornyet markedsvolatilitet. 

Pris på grisekød

Prisen på grisekød forventes at stige lidt i de kommende måneder. Udbuddet i EU er fortsat lavt og efterspørgslen efter grisekød stabil. I andet halvår ventes prisen at falde lidt som følge af større udbud, idet avlsbestanden i EU er let stigende. Prisen forventes fortsat at ligge over prisen i et normalår.  

Markedsudsigter og prisprognoser er fortsat meget usikre på grund af Rusland-Ukraine krigen, afrikansk svinepest, ustabilt vejr, fragtrater, inflation, renter, olie-/gaspriser samt udviklingen i den globale økonomi.

Vil du vide mere?