Jura, Økonomi og ledelse

Arbejdstilsynet varsler ikke længere tilsynsbesøg

Arbejdstilsynet har afskaffet varsling af tilsynsbesøg, og derfor vil besøg nu som udgangspunkt ske uanmeldt.

Varsling af virksomheder, der er udtaget til tilsyn, er afskaffet. Derfor varsler Arbejdstilsynet ikke længere med 1-12 måneder, før de kommer på et tilsynsbesøg.

Afskaffelsen af varslingsbrevet sker som led i implementeringen af arbejdsmiljøaftalen 2023. 

Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, f.eks. ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.

Kilde: Arbejdstilsynet varsler ikke længere tilsynsbesøg - Arbejdstilsynet (at.dk)

Vil du vide mere?