Planter

Forsøgsarbejde: Supplerende forsøgsplan med sorter i vårbyg er klar til bestilling

Fra Landsforsøgsplanen er det nu muligt at bestille supplerende forsøg med sorter i vårbyg.

Forsøgsplanen kan ses ved at klikke på forsøgsplannummeret 010052222.

Forsøget bestilles via BESTIL-knappen i øverste højre hjørne på forsøgsplanen. Husk, at man skal være logget ind for at foretage bestillingen, og at det desværre ikke er muligt at se, hvor mange forsøg man har bestilt. I tvivlstilfælde er I velkomne til at kontakte Michael Erlang-Nielsen, Teknologisk Institut.

Forsøgene SKAL bestilles direkte fra Landsforsøgsplanen, og vil ikke blive forhåndstildelt.

BEMÆRK: Et supplerende forsøg koster kr. 3.500,- pr. per forsøg man bestiller. Beløbet dækker oprettelse af forsøgsplanen, fremskaffelse, håndtering og forsendelse af udsæden samt revision af forsøgsdata. Beløbet bliver lagt på som fradrag på planen. Kontakt Leif Hagelskjær, Seges Innovation, hvis der er spørgsmål vedrørende dette.

Deadline for bestilling: fredag, den 4. februar 2022. Det er IKKE muligt at få tildelt supplerende sortsforsøg efter denne dato.

Emneord

Vil du vide mere?