Herobillede erfagruppe corservation agriculture

Planter

Landmænd søges til nye erfagrupper med conservation agriculture

Landmændene efterspørger erfaringsudveksling om dyrkningsmetoden conservation agriculture. Du får nu mulighed for at deltage i en erfagruppe for landmænd og rådgivere med fælles interesser.

I dansk landbrug oplever vi stigende interesse for at afprøve principperne for conservation agriculture. CA er et dyrkningssystem, der bygger på tre grundprincipper:

  1. minimal forstyrrelse af jorden 
  2. jorden er dækket af planter eller afgrøderester hele året rundt
  3. et varieret sædskifte 

I samarbejde med Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) har vi fra SEGES spurgt landmænd med interesse for reduceret jordbearbejdning og CA om input til nye aktiviteter og her har flere efterspurgt erfaringsudveksling mellem landmænd og rådgivere indenfor CA. Baggrunden er at dyrkningsmetoden endnu kun udgør få procentdele af det danske landbrugsareal, og at landmanden derfor godt kan ’stå lidt alene’ med sine overvejelser og erfaringer med CA-dyrkningen.

I samarbejde med FRDK og specialrådgivere i pløjefri dyrkning, inviterer vi derfor til opstart af nye erfagrupper. FRDK og SEGES vil hjælpe med at etablere grupperne, så der samles deltagere med fælles interesser og gerne indenfor en overskuelig geografisk afstand. Det er lokale rådgivere med viden om og interesse for CA som vil stå for markmøderne, evt. suppleret med deltagelse af FRDK eller fagfolk fra SEGES ved opstartsmøder eller ved relevante temamøder.

Udfyld skemaet om Conservation Agriculture 
Er du interesseret i at deltage i en erfagruppe, så indtast dine interesser i online-skemaer, som er udformet af FRDK. Det er ganske uforpligtigende, du kan således udfylde skemaet både, hvis du er meget interesseret i at medvirke i en erfagruppe, eller hvis du blot går i overvejelser.  Om du allerede praktiserer CA på hele eller dele af arealet er også underordnet. Ligeså er det ikke et krav, at du er medlem af FRDK.

Vi håber, at vi kan matche landmænd med fælles interesser. Vi vil under alle omstændigheder kontakte jer, der har vist interesse i at deltage – også selvom der ikke umiddelbart er basis for en erfagruppe i dit område. Der kan senere opstå mulighed for en erfagruppe, der dækker dine interesser.

Læs mere om CA og find pjecer og vejledning på LandbrugsInfo, eksempelvis i artiklen Conservation agriculture på fremmarch i Danmark

Billede 1

Mange CA-landmænd oplever en mere levende jord, når den holdes plantedækket og ikke jordbearbejdes. Det viser sig bla. ved god rodvækst og mange regnorme.

Støttet af