Planter

Brug den nye IPM score i SortInfo til at vurdere dine vinterhvedesorters sundhed

Der er nu mulighed for at få én samlet karakter for vigtige sortsegenskaber i vinterhvede. På SortInfo kan du se hvilken score dine dyrkede sorter har. Jo lavere IPM-score, jo mindre behandlingskrævede forventes de at være.

IPM-score, version 1.0

IPM-scoren samler informationer som er vigtige i forbindelse med sortsvalg, til én samlet karakter, som inddeler sorterne på en karakterskala fra 1-19. Man kan herved let få et overblik over sorternes samlede sundhed. Ved valg af sorter med god sundhed og god stråstyrke vil det samlede behov for anvendelse af planteværnsmidler være mindst muligt.

Det er vigtigt at vælge sunde sorter med lav sygdomsmodtagelighed og god stråstyrke. 

Fordi:

  • Udvalget af effektive svampemidler er lille, da der kun udvikles få nye midler, og ikke alle godkendes i Danmark
  • Effekten af de gode svampemidler reduceres hurtigt hvis de anvendes meget
  • Der er krav om at dyrke efter principperne for IPM (Integreret Plantebeskyttelse), herunder brug af resistente eller tolerante sorter, og forbygge sygdomme når det er muligt. læs mere om De 8 principper
  • Der er et samfundsmæssigt ønske om at landbrugets anvendelse af planteværnsmidler skal reduceres

Sortsegenskaber i IPM-scoren

De to mest betydende sygdomme i vinterhvede, Septoria og gulrust, er medtaget i beregning af IPM scoren. Det er disse sygdomme som oftest er årsag til at der bliver bekæmpelsesbehov i afgrøden, typisk fra vækststadium 32. (2. knæ kan føles) – 61 (begyndende blomstring), men i nogle år også i modtagelige sorter før og efter dette tidspunkt. Det er også mangelfuld bekæmpelse af disse sygdomme som leder til de største udbyttetab.

Meldug og brunrust er også medtaget, disse bladsvampe kan i nogle tilfælde udløse en ekstra behandling tidligt eller sent i forhold til bekæmpelsesbehovet for Septoria og gulrust. Forekomst af tidlig meldug (vækststadium 29 (afsluttende buskning) - 31 (1. knæ kan føles)), vil kunne udløse en tidlig behandling, på et tidspunkt hvor der ikke nødvendigvis er behandlingsbehov overfor andre bladsvampe. Tilsvarende vil brunrust kunne udløse behandlingsbehov på et sent tidspunkt (vækststadium 67 (aksets nederste del er afblomstret) - 69 (blomstring helt afsluttet)) hvor bekæmpelse af andre bladsvampe normalvis er afsluttet. 

Hvedebladplet er ikke medtaget i beregningen, da der i de fleste sorter ikke er tilstrækkelige oplysninger for denne sortsegenskab. Men egenskaben er vigtig at vurdere når vinterhvede dyrkes i pløjefri dyrkningssystemer.

Sorternes lejesædstendens udgør også en del af IPM-scoren, da stråstærke sorter vurderes at have mindre behov for behandling med vækstreguleringsmidler. 

Dette er første version af IPM-scoren, og det er tænkt som et dynamisk værktøj der kan udvikles efter ønsker og behov, f.eks. med flere sortsegenskaber, og eventuelt også i andre kornarter. 

Beregning og brug af IPM-score 

Pointgivning for bladsvampe i vinterhvede følger karaktererne i modtagelighedsgrupperne i SortInfo, og går fra karakteren 0 og op til 4, se tabel 1. Derudover er der lavet en grov inddeling (IPM karakter for lejesæd) af sorternes lejesædsrisiko ud fra kendskabet til sorterne i Landsforsøg og observationsparceller, høj stråstyrke giver karakteren (1), medium stråstyrke (2) og lav stråstyrke (3).

 
Sort Meldug Septoria Gulrust Brunrust IPM karakter for lejesæd IPM-score (sum af kolonnerne 2-6)
Karakter 0-4 0-4 0-4 0-4 1-3 1-19
Eksempel, sort A 0 2 0 2 1 5

Tabel 1. Karakterskala for bladsvampe (0-4) i vinterhvede, lejesæd (1-3), og samlet score (1-19), samt eksempel på beregning af en IPM-score på 5 i sort A. 

Hvordan finder jeg IPM-scoren i SortInfo?

Hvis du går ind på vinterhvede i SortInfo og har standardopsætningen, så vil IPM-scoren blive vist i den yderste kolonne til højre. Her kan du klikke på ’i’ øverst i kolonnen og få vist IPM oversigtssiden, se tabel 2.
Hvis du ikke har standardopsætningen kan du klikke ind på ’Tabelopsætning’, og nederst på siden tilvælge boksen ’IPM score’ ved at klikke i boksen, og herefter trykke på ’Gem indstillinger’. IPM-score bliver nu blive vist fremadrettet.

Udbytteresultater er ikke indregnet i IPM-scoren, men det seneste års udbytteforsøg i Landsforsøgene og gennemsnit af de seneste to år vises samme sted som IPM-scoren (IPM oversigtsside), så man også kan tage denne vigtige parameter med i vurderingen af sorterne, se tabel 2. Endeligt er det seneste tal (hektar) for fremavlsarealet i Danmark også medtaget i oversigten, så man får et indtryk af om der er behov for at bestille en ønskesort på et tidligt tidspunkt.

 
SortInfo

Fig1. IPM oversigtsside i SortInfo. Af tabellen fremgår sortsnavn, udbytter i Landsforsøg for det seneste år og for de seneste to år, seneste oplysninger om fremavlsareal, modtagelighed overfor bladsvampe, lejesædsrisiko inddelt i risiko fra 1-3, samt den samlede IPM-score.

Vil du vide mere?