Grise

Forekomsten af PRRS i Danmark ved årsskiftet 2023/2024

Resumé

Notat 2403: Formålet med notatet er at præsentere omfanget af besætninger med en PRRS-sundhedsstatus, herunder fordelingen af henholdsvis deklareret PRRS-positive og PRRS-negative besætninger i Danmark.

Undersøgelsen baserer sig på data fra SPF- og CHR-registeret d. 5. januar 2024. Datasættet inkluderer 4.420 besætninger omfattet af PRRS-reduktionsstrategien. Blandt besætningerne havde 95 % en PRRS-sundhedsstatus, hvoraf 27 % var deklareret positive for en eller begge typer PRRS. 

Danmark er på nuværende tidspunkt inddelt i 43 regioner målrettet PRRS-reduktionsstrategien, hvoraf 16 regioner (24 saneringsområder) er i gang med en lokal saneringsindsats. Saneringsområderne omfatter over halvdelen af både besætninger og grise med en positiv PRRS-sundhedsstatus.

Hovedformålet med PRRS-reduktionsstrategien er at øge andelen af PRRS-antistofnegative slagtegrise- og sohold. Før reduktionsstrategien blev igangsat havde 47 % af besætningerne en PRRS-sundhedsstatus, mens andelen af seronegative slagtegrise- og sohold var henholdsvis 23 % og 57 %. 

Resultaterne fra denne opgørelse i januar 2024 viser, at 95 % af besætningerne er blevet deklarerede, og at der var 62 % og 67 % seronegative slagtegrise- og sohold.

Vil du vide mere?

Støttet af