Grønthøster

Kvæg, Planter

Temperatur og kløvertype bestemmer slætintervallet

2. slæt er ved at være i hus de fleste steder, og der skal træffes beslutning om intervallet til 3. slæt. Intervallet afgøres dels af kløvertype, dels af vejret. Og økologer bør tage seks slæt eller forkorte slætintervallet.

Nyhed

03. juni 2022

 Opdateret 17. juni 2022

Med de høje foderpriser er det i år om muligt endnu vigtigere end nogensinde at opnå så høj fordøjelighed i grovfoderet som muligt. For jo højere fordøjelighed, jo større andel af rationen kan grovfoderet udgøre. Og her er intervallet mellem slættene en af de vigtige parametre. 

Ifølge landskonsulent Torben Frandsen, SEGES Innovation skal man i den forbindelse være særligt opmærksom på, at fordøjeligheden af organisk stof – FK org. stof – falder hurtigere i rødkløverbaserede blandinger end i hvidkløverbaserede blandinger. 

”For at opnå en fordøjelighed på 78-80, skal man derfor tilstræbe et slætinterval på 20-25 dage mellem 2. og 3. slæt, når det gælder rødkløverblandinger. Med hvidkløverblandinger kan man vente ca. 28 dage,” forklarer Torben Frandsen.

Slætintervallet afhænger af temperaturen

Ovenstående intervaller er dog ingen garanti for en passende fordøjelighed. For ikke to år er ens, og temperaturen gennem genvækstperioden har ifølge landskonsulenten meget stor betydning for, hvor stort faldet i fordøjelighed bliver.  

Hvis temperaturen i genvækstperioden er lavere end normalt, lignificeres græssets cellevægge langsommere, og så vil det kræve 28-35 dages slætinterval at opnå en høj fordøjelighed for hhv. rød- og hvidkløverblandinger. 

”Hvis temperaturen i genvækstperioden til gengæld er højere end normalt, kan du godt læne dig tilbage og holde sommerferie uden at skulle bøvle med at tage slæt. For så er fordøjeligheden ved blot 3 ugers slætinterval allerede for lav til malkekøer. Og så kan man med fordel målrette afgrøden til opdrættet, spare halm til dem som strukturfoder og øge slætintervallet til 5-6 uger,” lyder det fra Torben Frandsen. 

Økologer bør tage seks slæt eller forkorte intervaller

Prisen på økologisk suppleringsprotein er historisk høj. Derfor er det i 2022 særligt vigtigt for økologer at opnå en høj fordøjelighed og proteinindhold i kløvergræsensilagen. Alt afhængig af råvarepriserne viser beregninger en merindtægt på 230-400 kr. pr. årsko ved at tage 6 frem for 5 slæt årligt  

Med de høje priser på økologisk suppleringsprotein bør økologer derfor ifølge Torben Frandsen tage 6 slæt eller forkorte intervallet på slættene til køerne for at øge både proteinindhold og fordøjelighed. For konventionelle er merindtægten ved 6 slæt beskeden – her er det vigtigere at tilpasse intervallerne inden for 5 slæt.

Brug værktøjet Slætstrategi

Torben Frandsen opfordrer desuden til at bruge værktøjet Slætstrategi på Landbrugsinfo.dk. Se Værktøj: Sådan udarbejder du en slætstrategi for græs. Her kan du indtaste, hvor du bor, og hvilken dominerende græsblanding du har. På den baggrund kan du få beregnet det forventede udbytte og kvalitet i de enkelte slæt, når du ændrer intervallet mellem slættene.

Vil du vide mere?

Støttet af