Planter, Økologi

DM i jordfrugtbarhed: Mød vinderne

Danmarksmestrene i jordfrugtbarhed 2021 fundet, og der er kåret en vinder blandt økologer og en for andre dyrkningssystemer. Se videoer med vinderne og 4 andre dygtige landmænd.

Konkurrencen har haft til formål at finde og hylde de landmænd, der gør en ekstraordinær indsats for at øge jordfrugtbarheden på deres marker.

De 3 vindere inden for andre dyrkningssystemer er netop kåret:

Se videoer med vindere i jordfrugtbarhed for andre dyrkningssystemer

Vinder: Tommy Nielsen, Hejnsvig

Tommy arbejder ud fra en strategi om at rode mindst muligt i jorden. Driften bevæger sig mere og mere i retning af CA.

Delt 2. plads: Hans Henrik Algreen-Ussing, Tirsbæk Gods, Vejle

Et af de store fokuspunkter er at øge jordens indhold af organisk materiale ved tilførsel af husdyrgødning og kompost. Der tilføres 2x40 t kompost med 2-3 års mellemrum. 

Delt 2. plads: Kurt Nielsen, Pilegaard, Sandved

Kurt har i snart 50 år arbejdet med at forbedre jordstrukturen, få mere liv i jorden og opbygge kulstofindholdet i jorden. 

Se videoer med vindere i jordfrugtbarhed for økologer

De økologiske vindere blev kåret på økologikongressen november 2021.

Vinder: Christian Bang, Ørelykkegård, Aarup

Christian har stort fokus på jordfysikken, og forsøger at holde sig til så lidt og skånsom trafik som muligt.

https://www.youtube.com/embed/kDZcbLmDqtk

Vinder: Christian Bang, Ørelykkegård, Aarup-

2. pladsen: Eskil Romme, Hedegårde, Nibe

Eskil har i mange år haft fokus på jordfrugtbarheden, og over tiden er Eskil blevet mere omhyggelig og velovervejet i sine handlinger, og kan godt lide at ”nørde”.

https://www.youtube.com/embed/b8TgnRTUnOE

2. pladsen: Eskil Romme, Hedegårde, Nibe.

3. pladsen: Karl Henning Mikkelsen, Højbo, Brande

Karl Henning oplever, at jorden har fundet en højere balance, og at den er blevet mere levende og med en god struktur, og kræver ikke ret stor tilførsel af næringsstoffer.

https://www.youtube.com/embed/yQHilYABw6k

3. pladsen: Karl Henning Mikkelsen, Højbo, Brande.

Hvad krævede det at stille op til DM i jordfrugtbarhed?

Jordfrugtbarheden påvirkes af mange ting, og det er ofte flere tiltag, der skal til for at forbedre jordens frugtbarhed. Det kan være tiltag som efterafgrøder, alsidige sædskifter og tilførsel af organisk materiale. Hvad der skal til på den enkelte mark, for at øge jordfrugtbarheden er dog meget forskelligt. Særligt er der stor forskel mellem økologisk jordbrug og andre dyrkningssystemer. 

Jorden skal være et godt dyrkningsmedie for afgrøderne, og have en god evne til at modstå stress fra f.eks. udtørring, jordpakning og vinderosion. Men der er stor forskel på, hvordan den enkelte landmand opnår de kvaliteter. Derfor har vi haft mange parametre med i vurderingen af landmændenes arbejde med jordfrugtbarhed. 

De landmænd, der har tilmeldt sig konkurrencen har bl.a. fortalt om, hvordan de arbejder med:

  • Jordbearbejdning
  • Ændringer i jord og afgrøder over tid
  • Jordanalyser og organisk materiale
  • Brug af efterafgrøder og tilførsel af organisk materiale

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af