Økologi, Planter

Efterspørgslen på danske proteinafgrøder til plantebaserede fødevarer

Det globale marked for plantebaserede fødevarer vokser. Ifølge en ny markedsanalyse forventes den årlige vækstrate i omsætningen at blive ca. 12 % fra 2020-20271. En ny rapport giver et indblik i, hvilke afgrøder det danske fødevareerhverv efterspørger.

Stigende efterspørgsel efter plantebaserede proteiner

Vi bliver flere og flere mennesker på jorden. FN forudsiger, at verdens befolkning vil stige med 2 milliarder mennesker over de næste 30 år2, hvilket potentielt skaber et pres på den nuværende fødevareproduktion og skaber flere muligheder for de plantebaserede proteiner. 

I en ny rapport stiller SEGES og Dansk Vegetarisk Forening skarpt på dansk fødevareerhvervs ønsker til proteinafgrøder, egenskaber og den nødvendige forarbejdningsgrad ved anvendelse i plantebaserede fødevarer og drikke. Formålet er at belyse, hvilke proteinafgrøder og processer, der skal satses på, så landbruget kan dække og levere de ønskede proteinafgrøder og mængder. 

Værdikæden fra jord til bord 

I Danmark har vi tradition for at arbejde tæt sammen i værdikæden fra jord til bord og vi har opbygget stærke kompetencer indenfor dansk landbrugs- og fødevareforskning. Mange af de nye plantebaserede fødevarer kræver opbygning af en ny værdikæde. Her kan vi med fordel drage nytte af de tætte samarbejdsrelationer og organisatoriske kompetencer, der allerede findes i landbrugs- og fødevarebranchen. 

For at styrke værdikæden for plantebaserede fødevarer, har Landbrug & Fødevarer i et partnerskab med Dansk Vegetarisk Forening og Tænketanken Frej udarbejdet en forsknings- og udviklingsstrategi, hvor der er opstillet 8 konkrete anbefalinger til at styrke en videnbaseret udvikling af den plantebaserede værdikæde. 

Læs strategien Plantebaserede Fødevarer 

Om rapporten

Rapporten er baseret på data indsamlet af SEGES og Dansk Vegetarisk Forening i juni, juli og august måned 2020. I undersøgelsen deltog fødevarevirksomheder og køkkenprofessionelle ved at besvare et elektronisk spørgeskema, som de kunne tilgå via et link til SurveyMonkey. Samarbejdet om udarbejdelse af rapporten har været mulig med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug og ’Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri”.

Vil du vide mere?

Støttet af