Jura, Økonomi og ledelse

Socialjura og Ansættelsesret: Finansloven 2023

Finanslovforslaget blev fremsat den 23. marts 2023 og indeholder bl.a. videreførelse af uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge samt ekstra ældrecheck på 5.000 kr.

Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter inden for Socialjura og Ansættelsesret: 

Arbejdsmarkedsforhold

  • Reserve til ny arbejdsmiljøaftale (ca. 1,3 mia. kr. over perioden 2023-2026). Arbejdsmiljøaftalen fra 2019 udløb i 2022. Regeringen vil sikre et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø og social dumping i de kommende år. 
  • Videreførelse af uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge i 2. halvår af 2023 (ca. 215 mio. kr. over perioden 2023-2025). Ordningen genindføres den 1. juli 2023. Regeringen ønsker at understøtte ledige i at tage en erhvervsuddannelse inden for et område med mangel på arbejdskraft.

Aftale om inflationshjælp

  • Ekstra ældrecheck på 5.000 kr. 
  • Engangsbeløb på 1.000 kr. til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere 
  • Ekstra tilskud til borgere med høje medicinudgifter. 

Se alle hovedprioriteter på finanslovforslaget: En ansvarlig vej frem - Finanslovforslaget 2023 (fm.dk)

Kilde: Økonomisk balanceret og stramt finanslovforslag med fokus på den høje inflation og de akutte problemer (fm.dk)

Vil du vide mere?