Pas på fosforfælden i afgasset gylle

Højt indhold af fosfor i afgasset gylle kan spænde ben for kvægbrugeres muligheder for biogas.

Planlægger du at levere gylle til biogas og modtage afgasset gylle, bør du stoppe op og regne efter. Forholdet mellem fosfor og kvælstof kan nemlig meget let være et helt andet i den afgassede gylle end i den gylle, du leverer, og det kan give problemer i forhold til fosforloftet. Derfor opfordrer formand for sektorbestyrelsen Kvæg, Chr. Lund, til, at man ser sig godt for, før man indgår samarbejde med biogasanlæg og sikrer sig, at man ikke får mere fosfor tilbage i forhold til kvælstof, end man leverer.

”Biogas kan være rigtig godt for nogen, men give andre problemer. Derfor er det utrolig vigtigt, at man har undersøgt sine fosforforhold og ved, hvad man får retur, og hvordan det stiller en i forhold til ens egne fosfornormer,” understreger Chr. Lund.

Landskonsulent Ole Aaes, SEGES, fortæller at ammoniumindholdet i afgasset gylle ofte er sammenligneligt med den leverede gylle, men både fosfor- og kaliumindholdet kan variere meget.

”Du skal som udgangspunkt ikke modtage biogasgylle, der har lavere N/P-forhold end kvæggylle uden at få kompensation. Kan undtagelsesbrugene få et endnu højere forhold, er det en stor fordel, for så kan vi få mere gylle-N på marken,” slår han fast.

Har man med en type 2 korrektion bevis for et lavere indhold af fosfor i gyllen end normtallene, er det naturligvis væsentligt, at der i en biogaskontrakt tages højde for det.

Krav til biomasse eller separering

Biogasanlæggene kan løse problematikken ad to veje. Enten kan de stille krav til den biomasse, der leveres til anlægget. Det har man blandt andet gjort hos Ribe Biogas, fortæller planterådgiver Erik Helbo, Sagro.

”I Ribe har man stort set ikke minkavlere som leverandører længere, og man forsøger også at undgå fjerkrægødning og husholdningsaffald, der har et højt indhold af fosfor,” forklarer han.

Erik Helbos kollegaer i Sagro har medvirket til kontraktudformningen ved anlægget Korskro, der er under opførelse ved Esbjerg.

”I Korskro lægger de vægt på, at de leverandører, der medvirker til et uheldigt N/P-forhold også er dem, der bidrager til at løse udfordringen,” fortæller han.

Hvis biogasanlægget ikke har mulighed for en ren kvæglinje, kan separering også være en løsning enten mekanisk eller som bundfældning. Maabjerg Bioenergy ved Holstebro er et af de få anlæg, der kan separere fosfor og levere gylle med designet fosforindhold til den enkelte landmand. Kristian Gade, der er medlem af L&F’s biogasudvalg, fortæller dog, at det heller ikke er uden udfordringer.

”Det er voldsomt svært for Maabjerg Bioenegy at afsætte den fosforholdige fiberfraktion. Så vi har virkelig en opgave i at finde ud af, hvordan vi håndterer den her udfordring,” lyder det fra Kristian Gade.

Fosforlofter spænder ben for miljømål

Kristian Gade, medlem af sektorbestyrelsen for Kvæg og L&F’s biogasudvalg, stiller spørgsmålstegn ved, om fosforlofterne var gennemtænkt i forhold til regeringens ambition om recirkulering af næringsstoffer.

”Som det ser ud nu, spænder fosforlofterne ben for, at samfundets næring

sstoffer for alvor bliver recirkuleret. Fosforkravene betyder, at biogasanlæg siger nej til fosfortungt husholdningsaffald, mink- og kyllingegødning, der ellers kunne blive recirkuleret. Og hvor vidt er man så?” lyder det fra Kristian Gade.

 

STORT FALD I FOSFOR

Landbruget har reduceret forbruget af fosfor i handelsgødning fra 40.400 tons i 1990 til 13.800 tons i 2016. Fosfortilførsel med husdyrgødning er faldet fra 54.600 tons til 44.300 tons i perioden 1990-2016. Fosforoverskuddet i marken er dermed faldet fra ca. 40.500 tons i 1990 til 9.400 tons i 2016.

Kilde: Landovervågningsprogrammets opgørelse for 2016.


Læs mere i artiklerne:
Økonomien i at anvende afgasset gylle i stedet for kvæggylle
Nye fosforregler.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12, 2018.