Jura, Økonomi og ledelse

Genindførelse af uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats

Med finansloven for 2024 vil regeringen permanentgøre muligheden for at visse ledige kan opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Nyhed

04. maj 2023

 Opdateret 28. august 2023

Den 2. juni 2023 vedtog et flertal i Folketinget L 128, som betyder, at man har ret til at påbegynde en er-hvervsuddannelse inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Og samtidig modtage 110 pct. af sin hidtidige dagpengesats, hvis man er over 30 år og er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse. Retten til det gælder i perioden fra og med den 1. juli 2023 til og med den 31. december 2023.

Genindførelsen udspringer af regeringens finanslovsforslag for 2023. Ordningen har tidligere været gælden-de fra august 2020, men udløb 31. december 2022. 

Er man som dagpengemodtager begyndt på et uddannelsesforløb i første halvdel af 2023, er der mulighed for at overgå til ordningen på den højere dagpengesats fra 1. juli 2023. Men kun hvis den uddannelse, man har påbegyndt, fremgår af den nye positivliste for ordningen, og hvis de øvrige betingelser for ordningen er opfyldt.

Se positivlisten

Med finansloven for 2024 vil regeringen permanentgøre muligheden for at visse ledige kan opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft. 

Kilde: Regeringen vil gøre retten til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge permanent (bm.dk)

Vil du vide mere?