Planter

Der er kommet nye triazolregler

Reglerne gælder for tre triazoler og gælder også for bejdsemidler med triazolerne. En tidlig anvendelse tæller hårdest. Reglerne vil først slå fuldt igennem i sæson 2023.

Nyhed

22. december 2021

 Opdateret 15. november 2022

Opdatering 11. april 22: Oversigt over hvordan triazolerne tæller i spinat til frø er tilføjet - se tabel 8.

Opdatering 08. august 22: Afsnit: Anvendte bejdsemidler og tabel 9.

Opdatering 15. november 22: Mefentrifluconazol BBCH 31-69 tilføjet nederst i tabel 3.

Baggrund for de nye triazolregler

Da der som bekendt er fundet 1,2,4-triazol i grundvandet, er der netop fastsat nye triazolregler for tre triazoler, som alle kan nedbrydes til 1,2,4-triazol. De nye triazolregler erstatter derfor de hidtidige triazolregler. De hidtidige regler kan læses i Restriktioner i brugen af triazol-svampemidler

Miljøstyrelsen oplyser, at de nuværende regler stadig vil være gældende i 2022, og at der er sat en frist for anvendelse og besiddelse af de produkter, som får nyt navn og registreringsnummer som følge af begrænsningerne. For dunke med gamle etiketter vil afviklingsfristen for salg i detailleddet være 30. april 2022. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun 1 sæson til at opbruge produkterne, så der skal ikke indkøbes mere, end der kan opbruges i sæson 2022. Af tabel 10 nedenfor fremgår, at ikke alle aktuelle midler bliver forbudte at anvende og opbevare pr. 31/12-2022, fordi der kun kommer små ændringer på etiketterne. Det fremgår således, at Amistar Gold/Greteg Star, Narita og Balaya fastholder deres navne og registreringsnumre.

Hvis der i 2022 anvendes midler med de nye begrænsninger på etiketten, skal den nye etiket følges. Hvis der i overgangsåret f.eks. er brugt 50 procent af normaldoseringen (1N) i forbindelse med brug efter de gamle regler, vil man efterfølgende kunne bruge 50 procent af normaldoseringen (1N) efter de nye regler.

Overblik over de nye triazolregler

De nye regler ses i tabel 1-8. Hvis et svampemiddel blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller metentrifluconazol skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) pr. sæson. 1 N er afhængig af vækststadiet (BBCH). Sæsonen går fra såning til høst og følger dermed det normale vækstår (1. august til 31. juli).

Tabellerne angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%) for de forskellige vækststadier er for de tre aktivstoffer. 

Efterårsanvendelse bliver ikke længere tilladt i vinterraps.

Amistar Gold er godkendt i roer og indeholder difenoconazol. Der er ikke godkendt andre svampemidler med de 3 aktivstoffer i roer. Amistar Gold må derfor anvendes 1 gang pr. sæson med op til 1,0 l/ha, hvilket ikke ændres af de nye regler.

I hestebønner har Orius Max 200 EW og Folicur Xpert en godkendelse til mindre anvendelse og er omfattet af reglerne, men Miljøstyrelsen oplyser, at reglerne her først vil blive fastsat i januar 2022. Miljøstyrelsen har nu fastsat reglerne i hestebønner. Se tabel 7. Der skal nu søges om en ny mindre anvendelse for produkterne med ny etikette.

Læs om Sådan udregner du triazolforbruget

Tabel 1. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vintersæd.

Aktivt stof (g/ha) og anvendelsestidspunkt Vintersæd, bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol
Vintersæd, ikke bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol
Difenoconazol BBCH 33-69 125 (=100%) 125 (=100%)
Tebuconazol BBCH 30-32 50 (=100%) 67 (=100%)
Tebuconazol BBCH 33-37 100 (=100%) 133 (=100%)
Tebuconazol BBCH 38-69 210 (=100%) 250 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 100 (=100%) 100 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 150 (=100%) 150 (=100%)

Tabel 2. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vårsæd.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Vårsæd, bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol
Vårsæd, ikke bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol
Tebuconazol BBCH 30-32 53,5 (=100%) 67 (=100%)
Tebuconazol BBCH 33-48 85 (=100%) 107 (=100%)
Tebuconazol BBCH 49-69 128 (=100%) 161 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 100 (=100%) 100 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 150 (=100%) 150 (=100%)

Tabel 3. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vinterraps. Efterårsanvendelse ikke længere tilladt.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Vinterraps
Difenoconazol BBCH 60-69 125 (=100%)
Tebuconazol BBCH 30-59 67 (=100%)
Tebuconazol BBCH 60-69 193 (=100%)
 Mefentrifluconazol BBCH 31-69    150 (=100%) 

Tabel 4. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vårraps.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Vårraps
Tebuconazol BBCH 30-59 46 (=100%)
Tebuconazol BBCH 60-69 193 (=100%)

Tabel 5. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i frøgræs.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Frøgræs
Tebuconazol BBCH 30-39 82,5 (=100%)
Tebuconazol BBCH 40-69 250 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 100 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 150 (=100%)

Tabel 6. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i kartofler.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Kartofler
Difenoconazol BBCH 40-91 300 (=100%)

Tabel 7.Oversigt over hvordan triazolerne tæller i hestebønner.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Hestebønner
Tebuconazol før BBCH 60 50 (=100 %)
Tebuconazol BBCH 60-69 100 (=100 %)

Tabel 8. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i spinat til frø.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Spinat til frø
Tebuconazol BBCH 21-39 51,6 (=100 %)
Tebuconazol BBCH 40-89 103,3 (=100 %)

Anvendte bejdsemidler

Som det fremgår, tæller bejdsning med de nævnte midler også med i regnskabet i korn. I tabel 9 ses hvad DLG og DLA bejdser med i korn i sæson 2022-2023. DLG har til sæson 2022-2023 udskiftet bejdsemidlet Redigo Pro 170 FS i vinter- og vårhvede, rug og triticale med Redigo FS 100, som kun indeholder prothioconazol og derfor ikke tæller med i triazolregnskabet. Hidtil er i disse afgrøder anvendt Redigo Pro 170 FS, som tæller med i triazolregnskabet. Redigo FS 100 har ifølge Bayer lidt svagere effekt på Fusarium end Redigo Pro 170 FS. Begge firmaer fastholder Redigo Pro 170 FS i vinter- og vårbyg, fordi tebuconazol er nødvendig for at bekæmpe nøgen bygbrand.

Tabel 9. Oversigt over anvendte bejdsemidler i sæson 2022-2023

Vinter- og vårbyg Vinter- og vårhvede, rug, triticale Havre
DLG Redigo Pro 170 FS (tebuconazol, tæller i triazolregnskab) Redigo FS 100 (tæller ikke i triazolregnskab) Bejdses ikke
DLA Redigo Pro 170 FS (tebuconazol, tæller i triazolregnskab) Celest Formula M (tæller ikke i triazolregnskab) Bejdses ikke

Indhold af de 3 aktivstoffer i svampemidler

I tabel 10 ses indholdet af de 3 aktivstoffer i relevante midler.

Tabel 10. Indhold af de tre triazoler i svampemidler.

Middel og reg.nr. Indeholder, g/l Godkendt i Forbudt pr. 31/12-2022 Navn og reg.nr. for produkt med ny etikette
Difenoconazol:
Amistar Gold (1-233)/Greteg Star ( 1-284 ) 125 g/l difenoconazol Hvede, rug, triticale, vinterraps, roer Nej -
Narita (613-11) 250 g/l difenoconazol kartofler Nej -
Revus Top (1-218) 250 g/l difenoconazol kartofler Ja Revus Top SC (1-289)
Tebuconazol:
Folicur Xpert (18-575) 160 g/l tebuconazol korn, raps, frøgræs, hestebønner Ja Folicur Xpert EC 240 (18-665)
Orius Max 200 EW (347-39) 200 g/l tebuconazol korn, raps, frøgræs, hestebønner Ja Orius Gold (347-57)
Proline Xpert (18-578) 80 g/l tebuconazol korn Ja Proline Xpert EC 240 (18-666)
Prosaro EC 250 (18-527) 125 g/l tebuconazol Korn, raps Ja Prosaro (18-667)
Mirador Forte (396-54) 100 g/l tebuconazol Korn, raps Ja Mirador Forte EC (396-87)
Mefentrifluconazol:
Balaya (19-240) 100 g/l mefentrifluconazol Korn, frøgræs Nej -

Eksempler på hvad forskellige strategier tæller

I tabel 11 er vist, hvordan forskellige strategier tæller. 

Som det fremgår, tæller behandling i vækststadie 32 meget hårdt, især hvis der anvendes Orius Max. Hvis der f.eks. anvendes 0,25 l Orius Max i st. 32 i hvede, og der er bejdset med Redigo Pro, tæller det alene 100 procent, og der kan resten af sæsonen kun anvendes midler, der ikke tæller med i regnskabet, dvs. der kan kun anvendes Propulse, Proline, Juventus og Comet Pro.  

Tabel 11. Eksempler på hvordan forskellige svampestrategier tæller i triazolregnskabet.

Strategi I alt, procent triazoler
Vinterhvede Bejdset med Redigo Pro: 0,25 l Prosaro st. 32 (62,5 pct.), 0,55 l Balaya st. 39 (36,7 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Juventus (0 pct.) st. 55-61 99,2
Vinterhvede Bejdset med Celest Formula M: 0,25 l Prosaro st. 32 (46,6 procent), 0,55 l Balaya st. 39 (36,7 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Juventus (0 pct.) st. 55-61 83,3
Vinterhvede Bejdset med Redigo Pro: 0,25 l Proline Xpert st. 32 (40 pct.), 0,55 l Balaya st. 39 (36,7 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Amistar Gold (20 pct.) st. 55-61 96,7
Vinterhvede Bejdset med Celest Formula M: 0,3 l Proline Xpert st. 32 (35,8 pct.), 0,6 l Balaya st. 39 (40 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Amistar Gold (20 pct.) st. 55-61 95,8
Vinterhvede Bejdset med Redigo Pro: 0,7 l Balaya st. 39 (46,7 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Orius Max (19 pct.) st. 55-61 65,7
Vårbyg Bejdset med Redigo Pro: 0,25 l Orius Max st. 32 (93.4 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Comet Pro (0 pct.) st. 45-51 93,4
Vårbyg Bejdset med Redigo Pro: 0,25 l Proline Xpert st. 32 (37,3 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Proline Xpert (18,8 pct.) st. 45-48 56,2
Rajgræs til frø 0,5 l Balaya st. 40 (33,3 pct.), 0,2 l Entargo (0 pct.) + 0,3 l Orius Max (24 pct.) st. 61 57,3
Rajgræs til frø 0,25 l Orius Max st. 32 (60,6 pct.), 0,5 Balaya (33,3 pct.) st. 40, 0,4 l Pictor Active (0 pct.) st. 61 93,9
Rajgræs til frø 0,25 l Comet Pro (0 pct.) + 0,25 l Orius Max (20,0 pct.) st. 47, 0,4 l Pictor Active (0 pct.) st. 61 20,0
Vinterraps 0,25 l Prosaro st. 32 (46,6 pct.), 0,45 l Orius Max (46,6 pct) + 0,35 l Amistar (0 pct.) st. 65 93,3
Vinterraps 0,4 l Prosaro st. 32 (74,6 pct.), 0,7 l Propulse st. 65 (0 pct.) 74,6
Vinterraps 0,45 l Orius Max (46,6 pct.) + 0,3 l Pictor Active (0 pct.) st. 65 46,6
Kartofler 2 x 0,4 l Narita (2 x 33,3 pct.) 66,7

Vil du vide mere?

Støttet af