Kvæg

Aftale om typemineraler

Baggrunden for ændringer af typemineraler er hovedsageligt muligheden for at reducere fosforindholdet i blandingerne. Det sker i erkendelse af, at behovet for fosfor er reduceret, og at der er stigende krav til reduktion af fosforoverskuddet på kvægbrug. I forbindelse med implementering af NorFor er der også justeret lidt på normerne og både grovfoder- og tilskudsfodervalg har ændret sig noget siden sidste ændring.

Det er besluttet at ændre sammensætningen af typemineralblandingerne samt reducere antallet af blandinger. Typebetegnelserne for mineralblandinger bruges kun i forbindelse med granulerede blandinger med nedenstående sammensætning. Den må dog også bruges til pelleterede 50%'s blandinger med præcist halvt indhold af mineraler og vitaminer. Det vurderes at der stort set ikke sælges pelleterede mineralblandinger længere.

De nye typer er nu alle baseret på, at den typisk tildeling er 100 gram pr. dyr.

Til brug ved foderplanlægning ønskes der information om mineralblandingernes CAB-værdi.

CAB-værdier, der er beregnet i forbindelse med justeringerne af blandingerne, vil som udgangspunkt blive anvendt / tastet i NorFor tabel.

Ændringer

Reduktionen af antal typeblandinger skyldes, at nogle typer næsten ikke havde omsætning, men også at det fortsat er valgt at dække et grundbehov for de fleste mineraler, og supplere med foderkridt og salt, hvor det er nødvendigt. Det er medvirkende til at billiggøre mineralforsyningen. De tre typer, der udgår, er Type 0, - 4 og - K.

Type 1 svovl er bibeholdt i blandingen, men fremover er der et lidt højere indhold (40 gram/kg). Det skyldes, at blandingen fremover er baseret på, at der typisk anvendes 100 gram dagligt pr. ko. Der er især behov for svovl, når der anvendes urea i rationen. Type 1 vedbliver at have et højt indhold af A- & E-vitamin, idet vitaminindholdet er lavt, når der er lille andel af grønne fodermidler og stor andel af majs i rationen.

Type 1 svovl er bibeholdt i blandingen, men fremover er der et lidt højere indhold (40 gram/kg). Det skyldes, at blandingen fremover er baseret på, at der typisk anvendes 100 gram dagligt pr. ko. Der er især behov for svovl, når der anvendes urea i rationen. Type 1 vedbliver at have et højt indhold af A- & E-vitamin, idet vitaminindholdet er lavt, når der er lille andel af grønne fodermidler og stor andel af majs i rationen.

Type 2 indeholder også fremover 50 gram fosfor pr. kg. Fosfor bibeholdes således at der er en typemineralblanding med fosfor. Type 2 har tidligere været meget brugt til opdræt. Det kan den ikke fremover anvendes til, da de normalt ikke har behov for mineralsk fosfor. Det gælder også de fleste rationer til køer og slagtekalve, hvorfor type 2 kun er beregnet til anvendelse i specielle situationer med mangel på fosfor i rationen. Den er baseret på, at typisk tildeling er 100 gram dagligt pr. ko.

I Type 3 og type U fjernes fosfor, og fremover vil der være et højere indhold af natrium og kalcium. Til gengæld er der færre fyldstoffer i de to mineralblandinger.

Type G får uændret indhold af makromineralerne. I Type G anvendes der fremover udelukkende naturligt E-vitamin.

Alle blandinger får et øget Kobberindhold, idet der øges fra 900 til 1.500 mg pr. kg i de nye typemineraler. Rationsberegningerne viste, at kobberindhold med de hidtidige typer ofte kun dækkede minimumsbehov.

Aftalen om de nye typeblandinger træder i kraft pr. 1. maj 2009. Leveres mineralblandinger efter 1. maj vil det være de nye typer.

Ved tilslutning til aftalen forpligter firmaerne sig til kun at bruge typebetegnelserne til blandinger, der har den bestemte garanti / sammensætning, som oversigten viser. Der er ingen begrænsning for, hvilke blandinger firmaerne i øvrigt producere og sælger.

Følgende firmaer er tilsluttet aftalen om typemineralblandinger pr. 1. maj 2009:

Aarhusegnens Andel

BMG Agro / (Blach & Møller Gruppen)

BMG Agro / (Blach & Møller Gruppen)

Boss Produkter A/S

Compex

Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.

Hendrix Danmark A/S

Linds A/S

Mosegården A/S

Trouw Nutrition Nederland B.V.

Vilomix

Vitfoss