Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark - september 2023

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - september 2023.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet pr. 11. september 2023.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd det seneste år i hhv. økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Økologiske besætninger

Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder. (Obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)
 
Racer KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 2.331 35,1 319 4,8 2.026 30,5 1.960 29,5
HOL 36.795 33,0 4.215 3,8 39.106 35,1 31.456 28,2
JER 16.196 61,2 2.788 10,5 1.397 5,3 6.093 23,0

Tabel 1a. Konventionelle besætninger

Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder. (Obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Racer KSS Alm. Sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 16.398 27,6 4.208 7,1 24.558 41,4 14.160 23,9
HOL 236.066 26,1 35.804 4,0 404.261 44,7 228.393 25,3
JER 112.256 60,6 27.519 14,8 8.791 4,7 36.814 19,9

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 

Tabel 1b. Malkekvæg

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder. (Obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 10.747 53,78 8.933 44,71
Køer - 1. lakt. 3.940 23,41 7.446 44,23
Køer - 2. lakt. 1.857 15,37 4.547 37,63
Køer - øvr. lakt. 2.185 12,81 5.658 33,17
DH Kvier 173.348 63,83 92.938 34,22
Køer - 1. lakt. 46.672 19,74 131.986 55,83
Køer - 2. lakt. 25.172 12,49 96.142 47,71
Køer - øvr. lakt. 27.666 9,02 122.301 39,89
Jersey Kvier 61.198 90,44 4.043 5,97
Køer - 1. lakt. 31.604 57,36 2.281 4,14
Køer - 2. lakt. 16.345 44,44 1.565 4,26
Køer - øvr. lakt. 19.305 36,90 2.299 4,39

Tabel 1b. Kødkvæg

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder. (Obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 29 0,15 273 1,37
Køer - 1. lakt. 1.115 6,62 4.333 25,74
Køer - 2. lakt. 1.330 11,01 4.350 36,00
Køer - øvr. lakt. 2.053 12,03 7.164 41,99
DH Kvier 254 0,09 5.034 1,85
Køer - 1. lakt. 8.328 3,52 49.440 20,91
Køer - 2. lakt. 11.005 5,46 69.202 34,34
Køer - øvr. lakt. 20.432 6,66 136.173 44,42
Jersey Kvier 470 0,69 1.956 2,89
Køer - 1. lakt. 7.876 14,30 13.333 24,20
Køer - 2. lakt. 8.045 21,87 10.824 29,43
Køer - øvr. lakt. 13.916 26,60 16.794 32,10

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En del malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS eller kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretaget mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a. 

Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS af malkeracesæd og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 217 78,80
Køer - 1. lakt. 194 51,03
Køer - 2. lakt. 144 45,14
Køer - øvr. lakt. 158 41,77
DH Kvier 1.600 83,69
Køer - 1. lakt. 1.568 46,05
Køer - 2. lakt. 1.552 37,95
Køer - øvr. lakt. 1.589 35,62
Jersey Kvier 343 98,25
Køer - 1. lakt. 323 96,28
Køer - 2. lakt. 299 95,65
Køer - øvr. lakt. 297 93,60

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer. 

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Malkekvæg

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer .(Obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 9.674 62,70 5.510 35,71
Køer - 1. lakt. 3517 37,79 2.269 24,38
Køer - 2. lakt. 1573 25,35 1.128 18,18
Køer - øvr. lakt. 1903 21,34 1.465 16,43
DH Kvier 171.978 71,88 63.716 26,63
Køer - 1. lakt. 45.395 38,64 34.369 29,26
Køer - 2. lakt. 23.877 29,33 17.922 22,02
Køer - øvr. lakt. 26.151 22,20 21.534 18,28
Jersey Kvier 60.292 91,42 3.285 4,98
Køer - 1. lakt. 31.084 58,55 1.378 2,60
Køer - 2. lakt. 15.921 45,56 890 2,55
Køer - øvr. lakt. 18.931 37,98 1.463 2,93

Tabel 2b. Kødkvæg

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer. (Obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 18 0,12 228 1,48
Køer - 1. lakt. 700 7,52 2.820 30,30
Køer - 2. lakt. 886 14,28 2.618 42,19
Køer - øvr. lakt. 1.390 15,59 4.160 46,65
DH Kvier 122 0,05 3.438 1,44
Køer - 1. lakt. 7.014 5,97 30.701 26,13
Køer - 2. lakt. 7.471 9,18 32.132 39,47
Køer - øvr. lakt. 14.023 11,91 56.064 47,60
Jersey Kvier 468 0,71 1.904 2,89
Køer - 1. lakt. 7.808 14,71 12.823 24,15
Køer - 2. lakt. 7.907 22,63 10.225 29,26
Køer - øvr. lakt. 13.601 27,28 15.854 31,80

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Malkekvæg

Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer. (Obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.531 76,86 1.891 22,25
Køer - 1. lakt. 2.284 49,46 907 19,64
Køer - 2. lakt. 980 33,58 458 15,70
Køer - øvr. lakt. 1.168 28,25 568 13,74
DH Kvier 114.961 85,71 18.572 13,85
Køer - 1. lakt. 28.580 52,09 12.939 23,58
Køer - 2. lakt. 13.605 38,90 6.796 19,43
Køer - øvr. lakt. 14.638 29,03 8.659 17,17
Jersey Kvier 33.908 97,94 423 1,22
Køer - 1. lakt. 17.180 71,63 328 1,37
Køer - 2. lakt. 8.638 54,66 226 1,43
Køer - øvr. lakt. 10.385 44,55 507 2,18

Tabel 2c. Kødkvæg

Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer. (Obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 5 0,06 70 0,82
Køer - 1. lakt. 487 10,55 940 20,36
Køer - 2. lakt. 568 19,47 912 31,25
Køer - øvr. lakt. 923 22,32 1476 35,70
DH Kvier 39 0,03 553 0,41
Køer - 1. lakt. 3.988 7,27 9.359 17,06
Køer - 2. lakt. 4.073 11,65 10.496 30,01
Køer - øvr. lakt. 8.088 16,04 19.036 37,75
Jersey Kvier 122 0,35 168 0,49
Køer - 1. lakt. 3.434 14,32 3.044 12,69
Køer - 2. lakt. 3.847 24,34 3.093 19,57
Køer - øvr. lakt. 7.003 30,04 5.415 23,23

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år. 

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier


Antal besætninger i gns.: 171
Malkekvæg
KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 77,3 21,9
Kviens alder ved 1. inseminering 15,3 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,9 9,8
IO56 63,5 74,0

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier


Antal besætninger i gns.: 1339
Malkekvæg
KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 84,2 15,3
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 8,6 7,6
IO56 65,0 70,7

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier


Antal besætninger i gns.: 337
Malkekvæg
KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 97,3 1,5
Kviens alder ved 1. inseminering 14,1 14,1
Kviernes gennemsnitlige NTM 5,9 6,9
IO56 63,5 60,3

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer. 

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer


Antal besætninger i gns.: 99
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 50,5 20,3 10,4 18,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,9 80,6 82,0 89,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,20 2,21 2,15 2,11
Køernes gennemsnitlige NTM 12,1 10,0 4,1 4,8
IO56 56,6 67,0 62,0 65,9

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 722 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 52,2 24,8 7,3 15,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,2 90,5 87,6 99,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,34 2,36 2,24 2,25
Køernes gennemsnitlige NTM 7,4 4,6 1,8 1,6
IO56 54,2 63,7 53,9 65,4

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer


Antal besætninger i gns.: 311
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 73,1 2,2 14,3 10,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,4 107,0 97,2 117,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,01 2,05 1,92 1,93
Køernes gennemsnitlige NTM 6,4 4,4 1,7 1,5
IO56 56,5 58,5 58,7 63,1

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer


Antal besætninger i gns.: 65
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,0 17,6 17,2 30,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,1 80,0 78,1 82,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,98 2,96 2,79 2,87
Køernes gennemsnitlige NTM 11,6 6,8 1,5 1,2
IO56 50,1 60,4 47,4 61,7

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer


Antal besætninger i gns.: 589
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 39,5 21,0 12,7 26,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,9 87,7 84,7 91,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,20 3,15 3,02 3,01
Køernes gennemsnitlige NTM 7,3 3,9 0,1 0,3
IO56 47,5 58,1 49,7 58,2

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer


Antal besætninger i gns.: 286
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 56,4 2,5 24,0 17,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,0 94,1 89,1 97,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,62 2,54 2,55 2,50
Køernes gennemsnitlige NTM 5,2 1,8 -0,2 -1,4
IO56 52,3 64,6 53,8 63,4

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer


Antal besætninger i gns.: 66
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 32,1 16,0 22,0 29,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,4 84,8 87,5 84,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,19 3,1 2,98 2,98
Køernes gennemsnitlige NTM 9,0 5,1 1,0 0,6
IO56 45,4 59,7 49,6 57,0

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer


Antal besætninger i gns.: 566
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 30,1 19,0 17,3 33,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,7 92,9 85,5 93,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,36 3,27 3,19 3,12
Køernes gennemsnitlige NTM 4,6 1,3 -2,0 -2,6
IO56 47,3 59,0 46,9 57,5

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer


Antal besætninger i gns.: 278
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 47,3 3,0 28,7 21,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,9 100,7 88,3 96,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,74 2,66 2,60 2,61
Køernes gennemsnitlige NTM 3,2 0,0 -3,0 -3,5
IO56 54,1 61,6 57,5 63,0

Vil du vide mere?