Majs

Planter

Udviklingen af svampesygdomme i majshelsæd i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2021

Majsøjeplet optrådte i 2021 med overvejende svage til moderate angreb. Angrebene af majsbladplet var meget svage.

Der er i 2021 bedømt i 20 marker med majshelsæd, alle marker med forfrugt majs. Der indgår 12 pløjede marker og 8 upløjede marker. Konsulenterne har valgt marker, som med hensyn til sort, såtidspunkt og vækst er repræsentative for deres område. 

Registreringsnettet er startet for at få et bedre kendskab til udviklingen af bladsvampe i majs. Samtidig med bedømmelserne er der derfor også indberettet dyrkningsoplysninger om markerne, så eventuelle sammenhænge mellem angrebsgrad og jordbearbejdning, sort, klima etc. kan klarlægges.

Analyser af evt. sammenhænge udføres løbende. I Analyse af data fra registreringsnettet for bladsvampe i majs i 2013-2018 er der senest foretaget en samlet analyse af eventuelle sammenhænge mellem angreb af bladsvampe og oplysninger om dyrkningshistorik.

Bedømmelser af svampesygdomme
I uge 28-38 (12. juli til 21. september) er der bedømt angreb af svampesygdomme i et område i majsmarkerne på 48 x 40 meter, hvor der ikke er udført svampebekæmpelse.

Der er bedømt angreb af majsøjeplet, majsbladplet og majsrust. Der er foretaget ugentlige bedømmelser frem til og med uge 34 (23.-24. august), herefter er bedømmelserne udført hver 2. uge. I et område af markerne er der udført svampesprøjtning med Propulse for at se eventuelle visuelle forskelle mellem behandlet og ubehandlet.

I hele sæsonen er der bedømt procent angrebne planter. Fra det tidspunkt, hvor det har kunnet vurderes, hvor kolben bliver dannet, er der yderligere bedømt procent dækning på de 2 blade over kolben hhv. på de 2 blade under kolben. Fra 2016 er der derudover bedømt procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. Det skyldes, at bekæmpelsestærsklen er beskrevet som procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben.

Ved sidste bedømmelse før høst er der også bedømt procent grønt bladareal i både behandlet og ubehandlet, ligesom der er fotograferet i det behandlede og det ubehandlede område i markerne. Nedenfor ses eksempler på fotos fra et ubehandlet hhv. behandlet område fra marker, som har indgået i registreringsnettet.

Majsøjeplet og majsbladplet

I figur 1-10 ses udviklingen af majsøjeplet og majsbladplet i 2021, ligesom udviklingen er sammenlignet med udviklingen i 2019 og 2020.  Der er ikke fundet rust i 2021. Majsøjeplet optrådte i 2021 med overvejende svage til moderate angreb. Angrebene af majsbladplet var meget svage. Se også fotos nedenfor fra nogle af markerne.

Med og uden pløjning
I figur 5 og 6 ses procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben for henholdsvis majsøjeplet og majsbladplet. For begge sygdomme er der lidt kraftigere angreb i de upløjede marker. 
Der er fundet størst dækning af majsøjeplet og majsbladplet i upløjede marker. Dette er fundet for 2 blade over hhv. 2 blade under kolben. Se figur 7-10. Bemærk forskellige skalaer på graferne for majsøjeplet og majsbladplet. Grundet de lave angreb i 2021 er forskellene på pløjet og upløjet ikke så tydelige.
Smitten sidder på planterester af majs, hvorfor man ved forfrugt majs ser kraftigere angreb i upløjede marker end i pløjede marker.

 

Vil du vide mere?

Støttet af