Kvæg

Niels Martin vil have styr på udbytte- og lagerregistrering

Flere landboforeninger og landmænd arbejder sammen med SEGES om at højne grovfoderproduktionen fra mark til lager. Landmand Niels Martin Krag ved Højer deltager i forbindelse med majssnitning.

Af Hanne Kopp Albertsen, Sønderjysk Landboforening

Få landmænd gør sig i dag umage med helt præcist at måle deres udbytter på markerne eller registre lagerbeholdningen af grovfoder hjemme i stalden eller i siloen. Registreringen er ofte foretaget på antagelse og fornemmelse. Det kan være besværligt at registrere samtidig med, at man har enormt travlt. Men havde de et overblik over deres udbytter, kunne landmændene bedre optimere deres bedriftsregnskab og markplaner.

Et nyt projekt hos Seges skal nu være med til at udvikle mere automatiske, mere præcise og valide målinger ude hos den enkelte landmand. Digitaliseringsprojektet har fået navnet Grovfoder 4.0.

Med brovægtens og majssnitterens udbyttemåling kan Niels Martin Krag helt præcist se, hvad de enkelte marker har givet og få et overblik over kvaliteten. Hjemme på gården kan han styre lagerbeholdningen, da han også har vægt på fodervognen. Foto: SLF.

Har købt brovægt

-Jeg har købt en brovægt, da jeg gerne vil holde lagerstyring og helt præcist vide, hvad vi har liggende på lager, vide hvad produktionen og de enkelte marker har givet og jeg vil gerne kende mit forbrug. Så da Carsten ringede og fortalte om det nye projekt, så synes jeg da bare, at det var smart og praktisk, at jeg gik med, fortæller Niels Martin Krag.

Netop denne dag er han i gang med majssnitningen. Selv kører han traktoren hjemme på gården, hvor han er med til at pakke majsen i siloen. Imens kører majssnitteren fra Bredebro Maskinstation på en mark ca. 8 km derfra – og seks vogne kører i fast rutefart frem og tilbage mellem gård og mark. Heldigvis ligger de andre marker væsentlig tættere på. Inden vognene læsser majsen af i siloen, sørger traktorføreren for at køre henover Niels Martins brovægt.

Følger beholdningen fra traktor

I traktoren kan Niels Martin undervejs sidde og holde øje med beholdningen via sin APP CowConnect.

-På de første godt 2 timer har vi allerede kørt 326 tons majs, og det ser ud til at give rigtig godt i år. Når vi er færdig i aften kl. 20, vil stakken her nok være over 4 meter høj, fortæller Niels Martin Krag.

Han dyrker 90 hektar med majs i år, og regner med et udbytte på 45 tons pr. hektar. Ca 13.000 foderenheder i alt, forklarer han.

Han måtte i gang med majsnitningen ca. 14 dage tidligere i år, end han havde regnet med:

-Jeg fik lavet en tørstofanalyse i sidste uge, og prøverne viste, at der var 31,4 og 31,9 procent tørstof. Da de ca. stiger med 2,0 procent i løbet af en uge, så kunne jeg se, at jeg hellere måtte gå i gang i denne uge. Så prøven var alle pengene værd, siger Niels Martin Krag.

Ugen efter skal Niels Martin og maskinstationen i gang igen. Her skal den anden silo fyldes med majs fra naboens marker, hvorfra Niels Martin køber majs fra ca. 47 hektar jord.

Optimeret markplan og driftsregnskab

ed brovægtens måling og majssnitterens måling af udbyttet kan Niels Martin helt præcist se, hvad de enkelte marker har givet af udbytter og få et overblik over kvaliteten. Og hjemme på gården kan Niels Martin styre lagerbeholdningen, da han også har vægt på fodervognen og dermed kan måle hver gang han tager foder til dyrene. På sigt bliver det meget lettere at lave status over mine beholdninger, og det vil give et meget mere præcist driftsregnskab, slutter Niels Martin Krag.

Fakta om Grovfoder 4.0

  • Formålet er at forbedre økonomien i grovfoderproduktionen og samtidig reducere næringsstofoverskuddet i marken. Effektiviteten i grovfoderproduktionen kan have stor betydning for bedriftens økonomi og klimaaftryk.
  • Målet er at udvikle nye digitale værktøjer til at automatisere registreringen af udbytter og kvaliteter og derigennem give landmanden et langt bedre overblik over sin produktion, som input til at korrigere gødningsstrategi, græsmarkers levetid osv.
  • Anvendelse af nye højkvalitets NIR sensorer ses som en af nøglerne til på sigt at kunne producere valide udbyttedata.
  • Med i samarbejdet er Seges, SLF, LandboThy, Vestjysk LBF, LMO, samt virksomheden Sikre Prøver. Fra SLF deltager Bredebro Maskinstation og Rostgård Maskinstation samt fem landmænd i SLF.
  • Projektet kører fra 2019 til 2022.

Vil du vide mere?