Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark - jan 2021

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2021.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. 
Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet d. 21. januar 2021. 

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd fra malkekvægstyre samt kødkvægssæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd fra malkekvægstyre samt kødkvægssæd i de seneste 12 måneder. (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 1a.

   Økologiske besætninger
Racer
KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 986 16,5 23 0,4 3.766 63,2 1.185 19.9
HOL 21.887 19,3 1.288 1,1 71.431 62,9 18.995 16,7
JER 13.765 61,7 753 3,4 2.783 12,5 5.026 22,5

Tabel 1a.

   Konventionelle besætninger
Racer
KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 10.862 16,6 488 0,7 44.079 67,2 10.132 15,5
HOL 132.398 14,8 5.699 0,6 614.372 68,8 140.123 15,7
JER 91.282 52,8 3.746 2,2 52.670 30,5 25.121 14.5

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne.

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder. (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 1b.

Malkekvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 7.291 36,22 12.656 62,88
Køer - 1. lakt. 2.034 11,80 12.397 71,93
Køer - 2. lakt. 1018 7,37 9.294 67,27
Køer - øvr. lakt. 1505 7,40 13.498 66,35
DH Kvier 113.172 43,98 142.600 55,41
Køer - 1. lakt. 19.613 8,02 192.982 78,94
Køer - 2. lakt. 10.665 5,09 153.293 73,17
Køer - øvr. lakt. 10.833 3,67 196.927 66,79
Jersey Kvier 48.094 78,90 12.007 19,70
Køer - 1. lakt. 23.696 50,61 14.930 31,89
Køer - 2. lakt. 14.178 42,31 10.693 31,91
Køer - øvr. lakt. 19.079 35,42 17.823 33,09

Tabel 1b.

Kødkvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4 0,02 177 0,88
Køer - 1. lakt. 117 0,68 2.686 15,59
Køer - 2. lakt. 157 1,14 3.346 24,22
Køer - øvr. lakt. 233 1,15 5.108 25,11
DH Kvier 132 0,05 1.450 0,56
Køer - 1. lakt. 1.462 0,60 30.413 12,44
Køer - 2. lakt. 2.000 0,95 43.551 20,79
Køer - øvr. lakt. 3.393 1,15 83.704 28,39
Jersey Kvier 38 0,06 819 1,34
Køer - 1. lakt. 1.019 2,18 7.172 15,32
Køer - 2. lakt. 1.132 3,38 7.506 22,40
Køer - øvr. lakt. 2.310 4,29 14.650 27,20

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at knap 68% af Holstein besætninger og godt 63% af alle røde besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er over 90% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger ca. 70-82% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer.

Tabel 2a.

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 223 65,47
Køer - 1. lakt. 197 31,98
Køer - 2. lakt. 177 22,03
Køer - øvr. lakt. 209 24,40
DH Kvier 1.764 69,56
Køer - 1. lakt. 1.781 21,39
Køer - 2. lakt. 1.746 16,21
Køer - øvr. lakt. 1.787 14,66
Jersey Kvier 332 95,78
Køer - 1. lakt. 331 84,89
Køer - 2. lakt. 305 81,97
Køer - øvr. lakt. 329 73,56

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2b.

Malkekvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.595 49,90 6.541 49,49
Køer - 1. lakt. 1767 28,57 3.118 50,42
Køer - 2. lakt. 814 23,09 1.488 42,20
Køer - øvr. lakt. 1274 23,40 2.368 43,49
DH Kvier 111.297 56,99 82.794 42,39
Køer - 1. lakt. 17.718 31,49 27.696 49,22
Køer - 2. lakt. 9.219 25,91 15.651 43,98
Køer - øvr. lakt. 9.062 20,59 17.981 40,85
Jersey Kvier 47.218 80,83 10.370 17,75
Køer - 1. lakt. 23.181 57,54 9.236 22,93
Køer - 2. lakt. 13.566 49,53 5.689 20,77
Køer - øvr. lakt. 18.471 43,47 8.649 20,35

Tabel 2b.

Kødkvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 0 0,00 81 0,61
Køer - 1. lakt. 67 1,08 1.232 19,92
Køer - 2. lakt. 52 1,47 1.172 33,24
Køer - øvr. lakt. 137 2,52 1.666 30,60
DH Kvier 132 0,07 1.079 0,55
Køer - 1. lakt. 1.094 1,94 9.762 17,35
Køer - 2. lakt. 1.230 3,46 9.484 26,65
Køer - øvr. lakt. 1.796 4,08 15.178 34,48
Jersey Kvier 39 0,07 789 1,35
Køer - 1. lakt. 1.032 2,56 6.836 16,97
Køer - 2. lakt. 1.149 4,20 6.985 25,50
Køer - øvr. lakt. 2.119 4,99 13.254 31,19

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2c.

Malkekvæg
Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.699 64,86 2.538 35,03
Køer - 1. lakt. 1213 40,49 1.240 41,39
Køer - 2. lakt. 530 31,49 598 35,53
Køer - øvr. lakt. 789 31,11 920 36,28
DH Kvier 77.458 71,50 30.709 28,35
Køer - 1. lakt. 11.546 43,46 11.108 41,81
Køer - 2. lakt. 5.375 35,17 6.087 39,83
Køer - øvr. lakt. 5.264 27,33 7.215 37,46
Jersey Kvier 28.453 93,35 1.950 6,40
Køer - 1. lakt. 13.639 73,08 2.584 13,85
Køer - 2. lakt. 7.835 60,71 1.998 15,48
Køer - øvr. lakt. 10.663 53,13 2.984 14,87

Tabel 2c.

Kødkvæg
Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 0 0,00 8 0,11
Køer - 1. lakt. 43 1,44 500 16,69
Køer - 2. lakt. 28 1,66 527 31,31
Køer - øvr. lakt. 85 3,35 742 29,26
DH Kvier 8 0,01 163 0,15
Køer - 1. lakt. 376 1,42 3.535 13,31
Køer - 2. lakt. 418 2,74 3.401 22,26
Køer - øvr. lakt. 756 3,93 6.026 31,29
Jersey Kvier 1 0,00 76 0,25
Køer - 1. lakt. 400 2,14 2.039 10,93
Køer - 2. lakt. 579 4,49 2.493 19,32
Køer - øvr. lakt. 1.093 5,45 5.331 26,56

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 141 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 65,1 34,8 0 0,1
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,3 14,9
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,9 8,9 11,6
IO56 64,7 66,9 83,3

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 1159 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 68,0 31,8 0 0,2
Kviens alder ved 1. inseminering 14,9 15,2 16,9
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,0 7,3 5,8
IO56 64,4 71,8 80,8

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 207 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 88,6 11,1 0 0,3
Kviens alder ved 1. inseminering 13,7 14,1 14,6
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,7 9,0 6,9
IO56 63,5 63,6 81,7

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

 

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 61 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 41,9 40,8 1,6 15,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,3 83,5 83,7 91,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,17 2,29 2,18 2,16
Køernes gennemsnitlige NTM 9,2 6,0 0,4 0,2
IO56 59,3 63,9 68,4 55,6

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 358 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 41,4 45,3 1,4 11,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,8 88,4 95,0 98,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,32 2,39 2,19 2,24
Køernes gennemsnitlige NTM 6,4 3,4 2,1 0,6
IO56 55,2 61,4 65,9 65,6

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 177 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 70,7 23,3 1,6 4,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,6 94,7 81,7 108,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,98 1,95 1,99 1,97
Køernes gennemsnitlige NTM 5,9 3,0 -1,3 0,2
IO56 58,5 67,9 73,5 67,4

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 39 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,5 36,8 1,2 28,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,4 87,8 88,1 88,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,97 2,97 2,92 2,79
Køernes gennemsnitlige NTM 10,3 5,8 1,1 -0,3
IO56 53,7 58,6 52,2 62,5

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 258 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,2 44,9 2,4 19,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 89,6 91,1 83,3 96,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,16 3,15 3,05 2,98
Køernes gennemsnitlige NTM 6,9 3,8 1,2 -1,0
IO56 50,3 56,8 54,7 61,4

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 148 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 57,7 27,9 4,1 10,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,7 86,2 81,5 89,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,63 2,56 2,51 2,42
Køernes gennemsnitlige NTM 5,1 2,7 -1,5 -1,7
IO56 53,4 56,3 61,2 66,9

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

 

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 51 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,9 37,2 2,7 26,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,1 87,7 80,1 83,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,27 3,10 3,23 2,85
Køernes gennemsnitlige NTM 10,6 7,1 0,8 0,4
IO56 49,9 57,9 44,5 61,4

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 237 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 26,3 41,3 3,3 29,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,7 91,5 91,2 96,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,28 3,18 3,09 3,08
Køernes gennemsnitlige NTM 3,7 0,8 -3,3 -3,9
IO56 49,8 58,0 58,9 59,7

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 141 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 51,1 26,5 4,9 17,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,6 91,1 86,8 92,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,71 2,63 2,52 2,54
Køernes gennemsnitlige NTM 2,4 -1,6 -4,3 -4,4
IO56 55,1 60,7 65,3 65,9

Vil du vide mere?