Økonomi og ledelse

Ny vejledning om dokumentation for faste omkostninger

På Virksomhedsguiden.dk er vejledning om dokumentation for faste omkostninger opdateret

Da Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om kompensation for faste omkostninger på grundlag af den indsendte dokumentation, er det vigtigt at få indsendt nødvendig og udførlig dokumentation, således at den ansøgende virksomhed får hele den berettigede kompensation så hurtigt som muligt. Alternativt risikerer virksomheden først at modtage den berettigede kompensation ved den efterfølgende genansøgning.

Vejledningen vedrører dokumentation når der er tale om:

  1. Forhøjelse af faste omkostninger
  2. Øvrige faste omkostninger
  3. Nedskrivning af letfordærvelige varer
  4. Nedskrivning i forbindelse med slagteriers nedfrysning af fersk kød
  5. Foder m.v. til chinchillaer, ildere og mink
  6. Omkostninger til nødbemanding i zoologiske haver
  7. Valg af alternativ referenceperiode for omsætning
  8. Lukkeperioder

I Bilag 1 til vejledningen er vist eksempler på god dokumentation.

Desuden har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et skema til dokumentation for faste omkostninger, der anbefales anvendt.

Se vejledning og skema til dokumentation for faste omkostninger virksomhedsguiden.dk

Hvis du har spørgsmål eller behov for sparring om ordningen, er du velkommen til bl.a. at kontakte statsautoriseret revisor Kim Wegener, L&F – SEGES – se kontaktoplysninger nederst på siden.

Vil du vide mere?