SEGES

LandbrugsInfo abonnementsvilkår

Læs mere om, hvilke vilkår der gør sig gældende for et abonnement på LandbrugsInfo.

LandbrugsInfo er Danmarks største landbrugsfaglige vidensdatabase på nettet. Her finder du svar og værktøjer til at drive og rådgive om landbrug. LandbrugsInfo indeholder blandt andet artikler omkring den nyeste viden indenfor landbrug, opdaterede prognoser samt faglige vurderinger fra SEGES Innovations faglige specialister.

Med et abonnement på LandbrugsInfo får du adgang til nyttig og uundværlig viden om at drive og rådgive om Landbrug, leveret i et dagligt eller ugentligt nyhedsbrev målrettet efter dine behov og ønsker. Der er en del frit tilgængeligt materiale på LandbrugsInfo, men det udgør kun en lille del af den samlede mængde viden. Med et abonnement får du adgang til alt materiale på siden, og søgningen vil automatisk vise flere søgeresultater med et abonnement.

Uanset om du er studerende, landmand, eller rådgiver andre om landbrug, kan LandbrugsInfo være en nyttig partner for dig. 

Nedenfor finder du de vilkår, der gør sig gældende for dit abonnement til LandbrugsInfo.

Vilkår for abonnement til LandbrugsInfo

 • Læs, hvilke vilkår der gælder for dit landmandsabonnement til LandbrugsInfo:

  1. Abonnementet på LandbrugsInfo er personligt. Brugernavn og kodeord må ikke overdrages til andre. Ved mistanke om misbrug skal kodeordet straks ændres, hvilket kan ske via loginboksen. Alternativt kan det ske ved henvendelse til det landbrugscenter, hvor abonnementet er tegnet.
  2. Hjælp og vejledning ydes af den rådgivningsvirksomhed, hvor man er medlem. Er man ikke medlem yder SEGES Innovation service i brugen af systemet.
  3. Landmandsabonnementet kan kun tegnes af landmænd til brug ved arbejdet i landmandens bedrift. Har man som landmand andet hovederhverv, hvor informationen på LandbrugsInfo kan finde anvendelse, skal der i stedet tegnes et firmaabonnement. I forhold til alle abonnementer træffer SEGES Innovation afgørelse om abonnementstype.
  4. Informationer på LandbrugsInfo er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, og overdragelse af informationerne må kun ske efter aftale med SEGES Innovation.
  5. Abonnementet giver adgang til alle informationer, med undtagelse af få interne klassificerede informationer.
  6. Ved oprettelse af abonnement skal navn, adresse og telefonnummer oplyses. Såfremt oplysningerne er mangelfulde eller forkerte, forbeholder SEGES Innovation sig ret til at lukke abonnementet.
  7. Den aktuelle pris, hvis du ikke er aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer, finder du på bestillingssiden. Er man aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer er abonnementet gratis. 
   Ved tilmelding betales for den resterende del af året, herefter én gang årligt for et kalenderår. Betaling for abonnementet sker til SEGES Innovation.
  8. Opsigelse af abonnementet kan ske når som helst ved henvendelse til SEGES Kundecenter pr. mail eller tlf. 7015 5015, og abonnementet refunderes relativt i forhold til tidspunktet på året.
  9. SEGES Innovation forbeholder sig ret til ændringer i abonnementsvilkårene. Kommende ændringer vil blive varslet i god tid til alle abonnenter.
  10. Overtrædelse af vilkårene vil medføre udelukkelse fra LandbrugsInfo. Medfører overtrædelsen af vilkårene et tab for SEGES Innovation, vil abonnenten være forpligtet til at betale erstatning. Mistanke om overtrædelse medfører udelukkelse mens sagen undersøges.

  Retur til bestilling og priser

 • Læs, hvilke vilkår der gælder for dit firmaabonnement til LandbrugsInfo:

  1. Abonnementet på LandbrugsInfo er personligt og gælder kun for de medarbejdere, der er tegnet abonnement til. Brugernavn og adgangskode må ikke overdrages til andre. Ved mistanke om misbrug skal dette straks meddeles SEGES Innovation, hvilket skal ske via SEGES Kundecenter - se kontaktoplysninger nederst på siden.
  2. SEGES Innovation yder support på brugen af informationssystemet. 
  3. SEGES Innovation forbeholder sig ret til at foretage ændringer i abonnementsvilkårene. Kommende ændringer vil blive varslet i god tid til alle abonnenter.
  4. Informationer på LandbrugsInfo er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, og overdragelse af informationerne må kun ske efter aftale med SEGES Innovation.
  5. Abonnementet giver adgang til alle informationer, med undtagelse af få interne klassificerede informationer.
  6. Revisorer har ikke adgang til lovstof på LandbrugsInfo, herunder Skattemeddelelser.
  7. Ved tilmelding af abonnement betales forud for resten af kalenderåret og derefter betales årligt abonnement. Den internetansvarlige skal hvert år i forbindelse med fornyelse af abonnement, oplyse om ændringer i antallet af medarbejdere i firmaet.
  8. Abonnementet løber indtil SEGES Innovation modtager en skriftlig opsigelse af abonnementet ved henvendelse til SEGES Kundecenter pr. mail, kundecenter@seges.dk eller tlf. 7015 5015. Opsigelse kan ske med virkning fra udløb af den forudbetalte abonnementsperiode. Forudbetalt abonnement refunderes ikke.
  9. Firmaer skal som nævnt i prisoversigten tegne abonnement til alle medarbejdere, der arbejder med rådgivning, produktudvikling, videnformidling og lignende inden for landbrug. I forhold til alle abonnementer, træffer SEGES Innovation afgørelse om abonnementstype og antallet af medarbejdere, den enkelte virksomhed skal tegne abonnement til.
  10. Overtrædelse af vilkårene vil medføre udelukkelse fra LandbrugsInfo. Medfører overtrædelsen af vilkårene et tab for SEGES Innovation, vil firmaet være forpligtet til at betale erstatning. Mistanke om overtrædelse medfører udelukkelse mens sagen undersøges.

   
  Retur til bestilling og priser

Emneord