Grise

Forekomst af PRRS i Danmark ved årsskiftet 2022/2023

Resumé

Notat 2306: Den nationale reduktionsstrategi for Porcin Reproduktions- og Respirations Syndrom (PRRS) fra 2022 foreslår et krav om PRRS-deklaration i danske grisebesætninger med mere end 10 søer eller 100 grise totalt. På grund af risiko for lokal smitte med PRRS blandt andet via luften, er det nødvendigt med lokale initiativer for at reducere udbredelsen af PRRS.

Formålet med notatet er at præsentere omfanget af PRRS-deklarerede besætninger. Bl.a. fordelingen af henholdsvis deklareret PRRS-positive og PRRS-negative besætninger i Danmark. Undersøgelsen baserer sig på data fra SPF- og CHR-registeret den 11. januar 2023.

Vil du vide mere?

Emneord

Støttet af