Kvæg

Tørke i majs

Majsen på lette jordtyper uden vanding står ”stand by” og venter på vand, så den kan fortsætte udviklingen.

Tørkeramt maj ”sover” om dagen, hvis den mangler vand. Majsplanterne lukker delvis spalteåbningerne og ruller bladene sammen for at modvirke fordampning. Så længe planterne er i live, står planterne ”standby” og venter på, at der kommer vand, så de kan gennemføre deres livscyklus, dvs. blomstre og danne kolber og kerner. Vandmangel udsætter modning og høsttidspunkt.

Høst majsplanterne, hvis de er døde

Hvis planterne er døde, bør du høste og ensilere dem. For at supplere din grovfoderforsyning kan du deref-ter evt. etablere en grønafgrøde, når der er kommet tilstrækkelig nedbør til at sikre etableringen.

En tidlig høst af majs med henblik på eventuelt at etablere en ny grønafgrøde senere er dog kun aktuel, hvis stort set alle planterne i marken er døde.

Majsen kan evt. høstes om natten for at sænke tørstofindholdet.

Læs mere om supplering af grovfoderforsyningen i artiklen ”Vurdér behovet for supplerende grovfoder”.

Kan det betale sig at vande?

I det meget tørre år 1976 blev der udført forsøg med vanding, der viste, at udbyttetabet var 75 pct. uden vanding.

I 2010 til 2013 blev der ligeledes udført markforsøg med vanding af majs. Her viste forsøget, at udbyttet bliver halveret ved en relativ fordampning på 70 pct.

Du kan dykke ned i detaljerne omkring vandingsforsøgene her:

Tabel 1. Nedbør på Jyndevad Forsøgsstation

1976, mm Normal for Jyndevad, mm
Maj 74 50
Juni 15 49
Juli 17 81
August 14 106
September 58 80
Juni-August 46 236

Tabel 2. Forsøgsplan og resultater

Forsøgsled Vanding ved mm underskud Vanding i alt, mm Udbytte, FE pr. ha
Før blomstring Under blomstring Efter blomstring Kolber Stængel I alt
1. Ingen vanding 0 347 2.706 3.053
2. 15 45 45 255 11.291 1.616 12.907
3. 45 15 45 255 11.546 1.006 12.552
4. 45 45 15 255 11.014 792 11.806
5. 15 15 15 330 12.747 1634 14.381

I forsøget har udbyttetabet været 75 pct. uden vanding. I 1976 var der tørke i både juni, juli og august. 

  • I 2010 til 2013 blev der udført markforsøg med vanding af majs på Jyndevad Forsøgsstation .

    I 2013 blev der på Jyndevad Forsøgsstation også udført vandingsforsøg i specialanlæg, hvor regn blev udelukket ved hjælp af et rullende tag. I dette forsøg blev majsen tørkestresset i længere perioder i fire be-handlinger før – og fire behandlinger efter – blomstring.

    Dette forsøg viste, at udbyttet blev halveret ved en relativ fordampning på 70 pct. Udbyttetabet har været af samme størrelsesorden før og efter blomstring. På grund af lange dage og høje temperaturer tager det kor-tere tid i forsommeren at oparbejde en stor nedgang i fordampningen end i sensommeren og om efteråret.

    For eksempel har der med et vandunderskud på 45 mm kun skullet 17 dage til i forsommeren til at nå ned på 70 pct. af den potentielle fordampning men 29 dage i efteråret til at reducere fordampningen til knap 80 pct.

Figur 1. Relativt udbytte af majs i tørkestressede behandlinger i forhold til fuldt vandet som funktion af den relative fordampning i både specialanlæg og markforsøg. Tallene viser antal dage, hvor jordvandsunderskuddet har været større end 45 mm i de forskellige forsøgsled.

Vil du vide mere?