Økologi

Det er en myte, at indholdet af mykotoksiner er forskelligt i økologisk og konventionelt dyrket korn

Sådan lød svaret fra Miljø- og fødevareministeriet i 2016 på et spørgsmål vedr. toksiner i økologisk korn. Det understøttes af Fødevareministeriets nuværende anbefalinger og en nyere norsk undersøgelse.

Myten udspringer givetvis af, at daværende Levnedsmiddelstyrelse for ca. 25 år siden fandt et forhøjet indhold af svampetoksinet ochratoksin A i nogle partier af økologisk rugmel. Men indholdet skyldtes dårlig tørring og lagring, og Fødevarestyrelsen har da heller ikke siden, fundet forskelle på indholdet af svampetoksiner mellem konventionelt og økologisk dyrket korn eller mel – hverken i Danmark eller EU.

Der er ikke noget fagligt grundlag for at antage, at der er et andet indhold af, eller en højere risiko for svampetoksiner i økologisk dyrket korn i forhold til konventionelt korn. Høst, tørring og lagring har betydning for indholdet af ochratoksin A, mens risikoen for fusariumtoksiner blandt andet er afhængig af vejret og kan øges ved pløjefri dyrkning af hvede efter hvede eller hvede efter majs.

Ingen forskel på indhold af mykotoksiner i øko- og konventionelt korn

Senest er forskellen i indholdet af svampetoksiner i økologisk og konventionelt dyrket korn, blevet undersøgt i et norsk studiet fra 2016. Her blev resultaterne fra flere europæiske studier (fra bl.a. Danmark, Tyskland, England, Norge og Polen) af svampetoksinindholdet i hvede, havre, byg, rug og majs sammenholdt. På baggrund af undersøgelsen blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem forskelle i indholdet af svampetoksiner og konventionel eller økologisk dyrkningspraksis (Brodal et al. 2016).

Ligeledes fremgår det af fødevarestyrelsens anbefalinger, at der normalt ikke er forskel på indholdet af svampetoksiner i økologiske og konventionelle produkter (Fødevarestyrelsen, 2019).

Høst, tørring og lagring er de store risikofaktorer med hensyn til indholdet af ochratoksin A, mens risikoen for fusariumtoksiner blandt andet er afhængig af vejret og kan øges ved pløjefri dyrkning af hvede efter hvede, eller hvede efter majs.

Svampetoksiner i korn

Der er identificeret omkring 300 forskellige mykotoksiner (toksiner produceret af svampe). Det er dog kun omkring 20, som menes at have betydning for husdyr og mennesker. I dansk produceret korn og majs er fusariumtoksiner de oftest forekommende toksiner.

Produkttype  indh.1 / alle (µg/kg) (µg/kg)
Hvede - klid, kerner, mel konv 15/21 115 750
Hvede - klid, kerner, mel øko nov-13 64 750
Rug - kerner, mel konv 05-dec 28 750
Rug - kerner, mel øko 02-aug 30 750
Byg - malt konv 03-apr 59 750
Byg - malt øko 0/0 - 750
Havre - gryn, kerner konv 02-nov 26 750
Havre - gryn, kerner øko 05-aug 66 750
Majs - kerner, mel konv 04-jul 147 750
Majs - kerner, mel øko 02-feb 57 750

1.) Pr øver med indhold over LOQ (kvantitative detektionsgrænse)
2.) ML= Maksimalgrænseværdi fastsat i kommissionens forordning (EF) 1881/2006

Støttet af