Planter

Graddageberegner

Graddageberegneren kan bl.a. bruges til at beregne, om du kan nå at så vinterraps, så den kan nå at udvikle sig tilstrækkeligt, inden kulden forventes at sætte ind.

Graddage beregnes ud fra observeret vejr til dato, seks-døgns prognosen og derefter normalvejr baseret på perioden 1961-1990. Alle vejrdata er specifikke for det valgte postnr.

Indstillinger

Startdato og Slutdato: angiver perioden for graddagesummeringen.
Basisværdi: trækkes fra temperaturen før summeringen. Temperaturer mindre end basisværdien tælles ikke med.
Klimaændring: er som udgangspunkt sat til nul, men temperaturnormalen 1961-1990 kan hæves med op til 5°C, hvis man vil tage højde for temperaturstigninger.
Tærskelværdi: graddagssummeringen skrives med rødt, når denne værdi er overskredet.
Tærskeldato: graddagssummeringen skrives med rødt efter denne dato.
Postnummer: du kan få vist data for eget område ved at vælge postnummer.

Eksempel på beregning af graddage

Hvis du vil vurdere, om du fortsat kan så vinterraps f.eks. den 3. september, indtaster du sådatoen den 3. september som Startdato og den 31. december som Slutdato.
Da vinterraps ikke udvikler sig under 5°C sættes Basisværdien til 5,0. Der er sket en temperaturstigning siden 1961–1990 i størrelsesordenen 0,5–1,0 °C, derfor sættes Klimaændringen til 0,7 °C.
Ifølge tyske forsøgsresultater antages det, at vinterraps kræver ca. 500 graddage for at kunne nå at udvikle sig tilstrækkeligt inden vinteren. Derfor skal knappen være trykket ind ved Tærskelværdi, og denne sættes til 550. Danske forsøg viser, at der er relativt store forskelle mellem år, ligesom der er forskelle mellem sorternes evne til at kompensere for et lidt sent såtidspunkt.
Efter valg af postnr. klikkes på Beregn, og du kan nu gå ned i tabellen og se den løbende summering af graddage.

Emneord

Vil du vide mere?