Fjerkræ

Få fokus på klima i din fjerkræproduktion

Der er i dag stor fokus på klimaforandringer, udledning af drivhusgasser og energiforbrug. Da landbruget producerer fødevarer og biomasse til samfundet, er de med til at udlede betydelige mængder drivhusgasser.

Landbruget spiller dermed en helt central rolle i klimadebatten og udviklingen af klimavenlige teknologier. Ligeledes giver produktionen af biomasse også landbruget mulighed for at blive energileverandør.

SEGES har igennem flere projekter arbejdet med energi og miljøbelastningen fra de forskellige fjerkræproduktioner. Vi arbejder f.eks. målrettet med biogasrelaterede projekter, hvor fjerkrægødningen kan udnyttes som energikilde. 

Rapporter om fjerkræproduktion og klima

Du kan læse meget mere om fjerkræproduktion og klima i nedenstående rapporter

Greenhouse Gas Emission from the Danish Organic Egg Production estimated via LCA Methodology

The global warming potential (GWP) of 1 kg organic eggs was estimated to 1.80 kg CO2 equivalents, at the gate of Danish farms. The production of pullets contributed with 15 pct. of GWP while the production of eggs contributed with 85 pct.
Læs eller hent Greenhouse Gas Emission from the Danish Organic Egg Production

Klimavenlige tiltag i slagtekyllingeproduktionen og den økologiske konsumægsproduktion

Klimabelastningen fra slagtekyllinger og økologiske æg kan sænkes via foderet. Slagtekyllingers klimavenlighed styrkes med en varmeveksler - afhængigt af om primær varmekilde er halm eller olie. Brune høner er mere klimavenlige end hvide.
Læs eller hent Klimavenlige tiltag i slagtekyllingeproduktionen og den økologiske konsumægsproduktion

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg

Drivhusgasudledning ved produktion af økologiske konsumæg ses i: “Greenhouse Gas Emission from Danish Organic Egg Production estimated via LCA Methodology”. Foderet har størst klimapåvirkning, fremgår det af en brugervenlig udgave af rapporten.
Læs eller hent Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg

Emneord