Holstein køer ved foderbord

Kvæg

Salmonella Dublin hos kvæg: Revideret bekendtgørelse træder i kraft 1. juli

1. juli træder de varslede stramninger vedrørende Salmonella Dublin hos kvæg i kraft.
Fødevarestyrelsen har revideret bekendtgørelsen, og det indebærer en række ændringer,
som kvægbrugene skal være opmærksomme på.

Stramninger skal fremskynde salmonellafrit dansk kvægbrug

Fødevarestyrelsen indfører nu en række stramninger, som skal lede dansk kvægbrug tættere på målet om at blive salmonellafrit. Stramningerne fremgår af den reviderede bekendtgørelse om Salmonella Dublin, som træder i kraft 1. juli. De ændringer, som kvægbrugerne især skal være opmærksomme på, er følgende:

Salmonella-niveau 3 falder væk

Der vil fremover kun være salmonella-niveau 1 og 2. Enten anses ejendommen for at være fri for smitte med Salmonella Dublin og vil være i niveau 1 - eller ejendommen er smittet og vil være i niveau 2. Det nuværende salmonella-niveau 3 forsvinder. Det samme gør de restriktioner, der i dag er pålagt ejendomme i niveau 3, i form af særslagtning og forbud mod eksport af dyr.

Fremover vil ejendomme kun blive omfattet af de regler, hvis der er klinisk udbrud af salmonellose. Alle ejendomme i niveau 2 vil være under offentligt tilsyn og skal leve op til de krav, som

Det bliver vanskeligere at komme tilbage fra salmonella-niveau 2 til 1

Der bliver større sikkerhed for, at ejendomme i salmonella-niveau 1 reelt er fri for Salmonella Dublin. Som det er i dag i mælkeleverende besætninger, er det alene resultatet af tankmælksprøver, der afgør, om besætningen kommer i niveau 1.

Fremover kræver det både, at resultatet af tankmælksprøver samt blodprøver af kalve og opdræt er tilfredsstillende. Når prøverne opfylder kriterierne for at kommer i niveau 1, skal der indsendes dokumentation herfor, før bedriften flyttes i niveau 1.

Gebyrbelagt kontrol af ejendomme i salmonella-niveau 2

Fødevarestyrelsen gennemfører gebyrbelagt kontrol i salmonella-niveau 2-ejendomme. Det første kontrolbesøg foretages, når ejendommen har været under offentligt tilsyn i 6 måneder. Derefter gentages kontrollen med 6 måneders mellemrum. Handlingsplan og fremdrift af den samt andre forhold kontrolleres. Der sanktioneres, hvis love og regler findes overtrådt.

Øget krav til prøver i besætninger i salmonella-niveau 2

Ejendomme i salmonella-niveau 2 skal tage flere prøver af kalve og opdræt, end tilfældet er i dag. Der skal fortsat tages kvartalsprøver af kalvene i alderen 3 til 6 måneder. Der skal udtages mellem 8 og 25 blodprøver, afhængig af det antal kalve, der er på ejendommen.

Efter 1. juli skal der desuden tages prøver af kvierne to gange årligt, når prøverne af kalvene er tilfredsstillende. Prøverne skal tages med et interval på mellem 5-7 måneder. Antallet af prøver er, som ved kalvene, afhængig af, hvor mange kvier der er på ejendommen. Har du kalve eller kvier på flere ejendomme, skal der tages prøver på hver ejendom.

I dag skal ejendomme tage kvartalsprøver af kalve i mindst et år efter, at de er kommet i niveau 1. Det krav bortfalder efter 1. juli.

Større fokus på handlingsplaner til sanering for Salmonella Dublin

Handlingsplanerne for Salmonella Dublin-sanering kommer i fokus. Fremover stilles der krav til, at de udarbejdes i samarbejde med en dyrlæge. Derudover er det angivet i bekendtgørelsen, konkret hvad salmonella-handlingsplanen skal indeholde.
Handlingsplanen skal vurderes og evt. revideres minimum hver 6. måned. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at handlingsplanen overholdes i forbindelse med kontrolbesøg.

Kvieejendomme sættes i salmonella-niveau 2 ved manglende prøver

Overvågning for Salmonella Dublin i kvægbesætningerne fortsætter som hidtil. Dvs. at alle mælkeleverende besætninger får udtaget tankmælksprøver 4 gange årligt. Ikke mælkeleverende besætninger får udtaget prøver af slagtedyr på slagteriet.
Der er fortsat et krav om blodprøver af kvier på kvieejendomme i niveau 1. Som noget nyt, kommer ejendommen i niveau 2, hvis disse prøver ikke bliver taget.

Vil du vide mere?

Støttet af