Planter

Afprøvning af kameraløsning til on-the-go sprøjtning

Resumé

Et multispektralt frontmonteret kamera (fra firmaet Augmenta) til on-the-go generering af biomasseindeks er afprøvet i 2021. 

Med kameraet monteret på en selvkørende sprøjte er der opsamlet data af biomasseindeks (AUG-indeks) fra kameraet, og disse er blevet sammenlignet med biomasseindeks (NDVI og NDRE) målt fra drone, i de samme marker. 

Sammenligningen af de målte biomasseindeks viste, at der ikke kunne findes en god sammenhæng mellem markernes (AUG-indeks) og (NDVI- eller NDRE-indeks). Firmaet bag kameraet har endnu ikke udviklet algoritmer til almindelige planteværnsopgaver, så derfor er det ikke muligt at bruge teknologien til graduering eller pletsprøjtning under danske forhold. Augmenta-kameraet er et produkt under udvikling. 

Projektet er støttet af puljen ’Partnerskab for præcisionssprøjtning’ fra Miljøstyrelsen.

Vil du vide mere?

Støttet af