Planter

Danske og latinske navne på planter, plantesygdomme og skadedyr

Oversigt over de Danske og latinske navne på de mest almindeligt forekommende: afgrødearter, ukrudtsarter, træer og buske, svampesygdomme og andre plantesygdomme samt skadedyr i landbruget.

Oversigten kan forhåbentlig være et lethåndterligt og nyttigt lille værktøj, hvis man f.eks. læser om et latinsk navn, som ønskes oversat.

Forklaring til lister over danske og latinske plantenavne

De danske plantenavne følger Feltfloraens navnesystem (Dansk Feltflora, K. Hansen, red., 1981 og senere udgaver). Det vil sige at såvel danske plantenavne som slægtsnavne staves med stort begyndelsesbogstav.
Nogle plantearter har flere såvel danske som latinske navne, men af plads hensyn er oftest kun et navn medtaget.

  • I listerne er de mest almindeligt forekommende afgrødearter, ukrudtsarter, træer & buske, plantesygdomme og skadedyr i dansk landbrug medtaget.
  • For afsnittet om ukrudtsarter gælder, at enkelte arter ikke er karakteristiske for agerjord, men de kan invadere flerårige afgrøder og permanente græsarealer.
  • For afsnittet om træer og buske gælder, at der ikke er medtaget vedagtige slyngplanter, halvbuske eller dværgbuske.
  • Afsnittet om plantesygdomme omfatter ikke virussygdomme.

Oversigten er udgivet af KFK Markfrø - et samarbejde mellem KFK A/S og Hunsballe Frø A/S.

Vil du vide mere?