Natur og vandmiljø, Planter

Miljøtilstand i Mariager Fjord

Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Mariager Fjord fra 1980-2020. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af miljøtilstanden, og give interessenter en mulighed for at få indsigt og for at medvirke i en diskussion om fjordens tilstand.

Hent bilag til miljøtilstanden i Mariager Fjord (pdf)

Vil du vide mere?

Støttet af