Planter, Kvæg

Sådan registrerer du grovfoderudbytter på læsniveau med FarmTracking

Registrering af grovfoderudbytter på brovægt, overkørselsvægt eller vejevogn er blevet meget nemmere. Nu kan du registrere hvert enkelt læs med FarmTracking app’en, og vejningerne lægges automatisk sammen. Læs her hvordan du gør.

Udbytteregistrering er en vigtig faktor i bedriftens optimering af grovfoderproduktionen. Såfremt det høstede grovfoder vejes på brovægt, overkørselsvægt eller vejevogn, kan vejninger fra hvert enkelt læs nu registreres med FarmTracking app´en, som du kan downloade fra din Smartphone.
Tidligere skulle traktorføreren skrive vejningerne på et stykke papir, for dernæst at lægge tallene sammen og til sidst registrere det totale udbytte i FarmTracking. En ny funktion i FarmTracking gør det nu muligt at indtaste de enkelte vejninger løbende, og systemet lægger selv vejningerne sammen, når blot traktorføreren til slut på hver mark klikker på ”gem-tasten”.

I det følgende vises et eksempel fra en bedrift med udbytteregistrering af tre læs på Mark 1-0. Under hvert billede står, hvilken handling der skal foretages med angivelse af nummer i rækkefølge:

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af