Jura, Økonomi og ledelse

Barsel - Yderligere 4 ugers fællesorlov i refusion til arbejdsgiver

Den 1. juli 2023 kom der nye regler for refusionsperioden fra Barsel.dk, så der nu ydes refusion under fællesorlovsdelen i 29 uger i stedet for 25 uger.

Refusion af fællesorlov i yderligere 4 uger

Refusionsperioden fra Barsel.dk er pr. 1. juli 2023 ændret til samlet set 40 uger i stedet for 36 uger. Der er nu 29 ugers fællesorlov til deling mellem mor og far, hvor der tidligere var 25 uger. 

Den samlede refusionsperiode fra Barsel.dk ser nu sådan ud:

Reserveret til mor:

  • 4 uger før forventet fødsel
  • 2 uger efter fødsel (pligtorlov).

Reserveret til far/medmor:

  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 10 uger).
  • 3 uger efter fædreorloven (gælder kun hvis barnet er født d. 1. oktober 2020 eller senere) (skal afholdes inden barnet fylder 9 år).

Til deling mellem mor og far/medmor:

  • 29 ugers fællesorlov (skal afholdes inden barnet fylder 9 år).

Ændringen betyder, at arbejdsgivere på det private arbejdsmarked, der udbetaler løn til en medarbejder på barsel, kan få refusion i yderligere 4 uger, hvis betingelserne for refusion er opfyldt.

Læs mere om refusion: Privat arbejdsgiver - Barsel.dk | Virk

Kilde: Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked (retsinformation.dk)

Vil du vide mere?