Grise

Kontrol af færdigfoder 2023

Resumé

Meddelelse 1287: I denne kontrolrunde af færdigfoder til små- og slagtegrise var der generelt tilfredsstillende overensstemmelse mellem deklareret og analyseret indhold af FEsv. Der var kun 2 enkeltprøver, hvor der blev fundet et underindhold på mere end 4 FEsv pr. 100 kg foder, som er den officielle grænse for acceptabelt underindhold.

Der var forskel mellem I-faktor-beregnet FEsv og deklareret FEsv samlet for firmaerne Brdr. Ewers, Danish Agro og Vestjyllands Andel, hvor der blev fundet færre foderenheder end deklareret, men dog kun ca. 1 FEsv pr. 100 kg i gennemsnit og derfor ikke alarmerende.

Vil du vide mere?

Støttet af