Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark – juni 2023

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater – juni 2023.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet pr. 14. juni 2023.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd det seneste år i hhv. økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Økologiske besætninger

Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder (OBS: % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd).

Racer KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 2.303 34,4 298 4,5 2.235 33,4 1.860 27,8
HOL 36.379 32,5 4.152 3,7 41.087 36,8 30.184 27,0
JER 16.414 61,8 2.736 10,3 1.274 4,8 6.122 23,1

Tabel 1a. Konventionelle besætninger

Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder (OBS: % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd).

Racer KSS Alm. Sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 15.827 26,8 4.254 7,2 25.128 42,6 13.803 23,4
HOL 232.304 25,7 34.935 3,9 412.403 45,6 224.289 24,8
JER 122.495 61,2 26.243 14,3 9.081 4,9 35.914 19,6

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 

Tabel 1b. Malkekvæg

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder (OBS. % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd).

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 10.421 52,84 8.997 45,62
Køer - 1. lakt. 3.879 23,01 7.726 45,84
Køer - 2. lakt. 1.739 14,78 4.539 38,59
Køer - øvr. lakt. 2.091 12,04 6.101 35,12
DH Kvier 171.978 63,37 94.210 34,71
Køer - 1. lakt. 45.135 19,20 134.229 57,09
Køer - 2. lakt. 24.413 12,08 98.723 48,86
Køer - øvr. lakt. 27.156 8,84 126.328 41,13
Jersey Kvier 60.957 90,38 4.120 6,11
Køer - 1. lakt. 31.403 58,32 2.279 4,23
Køer - 2. lakt. 16.490 44,90 1.632 4,44
Køer - øvr. lakt. 20.059 38,39 2.324 4,45

Tabel 1b. Kødkvæg

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder (OBS. % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd).

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 28 0,14 274 1,39
Køer - 1. lakt. 1.065 6,32 4.186 24,83
Køer - 2. lakt. 1.347 11,45 4.137 35,17
Køer - øvr. lakt. 2.112 12,16 7.066 40,68
DH Kvier 296 0,11 4.922 1,81
Køer - 1. lakt. 8.168 3,47 47.579 20,24
Køer - 2. lakt. 10.850 5,37 68.079 33,69
Køer - øvr. lakt. 19.773 6,44 133.893 43,59
Jersey Kvier 388 0,58 1.983 2,94
Køer - 1. lakt. 7.234 13,43 12.932 24,02
Køer - 2. lakt. 7.864 21,41 10.742 29,25
Køer - øvr. lakt. 13.493 25,82 16.379 31,34

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En del malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS eller kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretaget mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a.

Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS af malkeracesæd og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer.

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 211 76,78
Køer - 1. lakt. 194 52,06
Køer - 2. lakt. 140 44,29
Køer - øvr. lakt. 162 40,74
DH Kvier 1.606 83,56
Køer - 1. lakt. 1.574 45,62
Køer - 2. lakt. 1.557 37,96
Køer - øvr. lakt. 1.597 35,57
Jersey Kvier 343 97,67
Køer - 1. lakt. 319 97,49
Køer - 2. lakt. 296 96,28
Køer - øvr. lakt. 303 94,06

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer. 

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Malkekvæg

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (OBS: % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 9.269 62,63 5.295 35,78
Køer - 1. lakt. 3494 37,25 2.445 26,07
Køer - 2. lakt. 1448 24,12 1.098 18,29
Køer - øvr. lakt. 1792 20,39 1.637 18,62
DH Kvier 170.279 71,70 63.774 26,85
Køer - 1. lakt. 43.895 38,20 35.199 30,63
Køer - 2. lakt. 19.355 23,69 23.293 28,51
Køer - øvr. lakt. 25.708 21,76 22.930 19,41
Jersey Kvier 60.055 91,77 3.137 4,79
Køer - 1. lakt. 30.842 59,47 1.435 2,77
Køer - 2. lakt. 16.062 45,70 958 2,73
Køer - øvr. lakt. 19.731 39,40 1.546 3,09

Tabel 2b. Kødkvæg

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (OBS: % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 14 0,09 221 1,49
Køer - 1. lakt. 698 7,44 2.742 29,24
Køer - 2. lakt. 969 16,14 2.489 41,46
Køer - øvr. lakt. 1.303 14,82 4.058 46,17
DH Kvier 132 0,06 3.318 1,40
Køer - 1. lakt. 6.762 5,88 29.054 25,28
Køer - 2. lakt. 7.280 8,91 31.785 38,90
Køer - øvr. lakt. 13.210 11,18 56.295 47,65
Jersey Kvier 385 0,59 1.867 2,85
Køer - 1. lakt. 7.175 13,83 12.412 23,93
Køer - 2. lakt. 7.702 21,91 10.424 29,66
Køer - øvr. lakt. 13.260 26,48 15.537 31,03

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Malkekvæg

Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (OBS: % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.238 76,66 1.824 22,42
Køer - 1. lakt. 2.253 48,99 958 20,83
Køer - 2. lakt. 906 32,05 431 15,25
Køer - øvr. lakt. 1.091 26,95 621 15,34
DH Kvier 114.032 85,49 18.801 14,09
Køer - 1. lakt. 27.714 52,00 13.204 24,77
Køer - 2. lakt. 13.463 38,43 7.371 21,04
Køer - øvr. lakt. 14.493 28,68 9.279 18,36
Jersey Kvier 33.814 98,45 345 1,00
Køer - 1. lakt. 16.951 72,87 335 1,44
Køer - 2. lakt. 8.773 55,24 269 1,69
Køer - øvr. lakt. 10.846 46,40 558 2,39

Tabel 2c. Kødkvæg

ntal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (OBS: % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 5 0,06 70 0,86
Køer - 1. lakt. 479 10,42 909 19,77
Køer - 2. lakt. 606 21,44 884 31,27
Køer - øvr. lakt. 885 21,86 1451 35,84
DH Kvier 43 0,03 517 0,39
Køer - 1. lakt. 3.873 7,27 8.508 15,96
Køer - 2. lakt. 4.014 11,46 10.180 29,06
Køer - øvr. lakt. 7.620 15,08 19.134 37,87
Jersey Kvier 80 0,23 108 0,31
Køer - 1. lakt. 3.240 13,93 2.735 11,76
Køer - 2. lakt. 3.780 23,80 3.061 19,27
Køer - øvr. lakt. 6.938 29,68 5.035 21,54

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år. 

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier 


Antal besætninger i gns.: 162
Malkekvæg
KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 77,1 22,3
Kviens alder ved 1. inseminering 15,4 15,6
Kviernes gennemsnitlige NTM 12,7 11,1
IO56 63,8 72,9

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier


Antal besætninger i gns.: 1.342
Malkekvæg
KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 83,7 15,8
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,7 8,4
IO56 65,5 71,3

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier


Antal besætninger i gns.: 335
Malkekvæg
KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 98,0 1,2
Kviens alder ved 1. inseminering 14,1 14,1
Kviernes gennemsnitlige NTM 6,7 8,1
IO56 63,2 59,3

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer. 

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer


Antal besætninger i gns.: 101
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 50,2 21,9 9,4 18,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,8 82,5 78,9 89,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,20 2,24 2,08 2,09
Køernes gennemsnitlige NTM 11,9 10,0 3,8 4,6
IO56 56,4 67,3 59,4 63,0

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer


Antal besætninger i gns.: 718
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 51,8 26,4 7,0 14,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,3 90,2 86,9 95,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,35 2,37 2,28 2,26
Køernes gennemsnitlige NTM 7,8 5,1 2,3 1,9
IO56 54,7 62,7 53,3 64,0

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer


Antal besætninger i gns.: 311
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 73,5 2,6 13,9 9,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,9 101,5 93,2 117,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,98 2,04 1,92 1,89
Køernes gennemsnitlige NTM 6,5 4,8 2,1 1,5
IO56 55,8 58,5 60,9 62,1

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer


Antal besætninger i gns.: 62
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,7 16,6 18,3 31,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,7 83,0 78,1 84,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,96 3,02 2,80 2,80
Køernes gennemsnitlige NTM 11,3 8,1 0,9 1,6
IO56 51,3 63,4 55,6 65,5

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer


Antal besætninger i gns.: 591
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 39,2 22,5 12,4 25,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,9 88,1 85,0 91,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,18 3,15 2,99 2,98
Køernes gennemsnitlige NTM 7,5 3,8 0,5 0,0
IO56 48,4 57,9 48,3 57,7

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer


Antal besætninger i gns.: 282
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 56,9 2,7 23,2 17,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,8 90,3 86,3 95,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,61 2,52 2,52 2,52
Køernes gennemsnitlige NTM 5,3 1,9 -0,4 -0,8
IO56 54,1 68,9 54,9 62,9

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer


Antal besætninger i gns.: 66
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 31,9 16,5 22,1 29,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,9 85,2 88,4 83,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,16 3,0 2,92 2,94
Køernes gennemsnitlige NTM 9,6 5,2 1,4 0,9
IO56 49,0 58,5 54,0 57,4

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer


Antal besætninger i gns.: 568
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 30,0 20,5 16,0 33,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,8 93,0 86,2 94,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,35 3,27 3,16 3,11
Køernes gennemsnitlige NTM 4,9 1,4 -1,8 -2,5
IO56 48,2 58,0 46,5 57,4

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer


Antal besætninger i gns.: 285
Malkekvæg Kødkvæg
KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 48,4 3,6 27,9 20,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,9 107,1 88,4 95,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,73 2,61 2,60 2,59
Køernes gennemsnitlige NTM 3,3 0,1 -2,8 -3,1
IO56 54,2 59,7 59,0 64,4

Vil du vide mere?