Faktaark

Faktaarkene giver dig en lang række anbefalinger til, hvad du kan gøre i og omkring dine marker og på dine naturarealer.

Samlinger af faktaark

   
     
     
Samling af faktaark
om naturtiltag på bedriften
   
     
     
Se samling af Faktaark om naturpleje ved afgræsning     
     
     

Tema: Arter

   
     
 Blåhat    Dukatsommerfugl
     
     
Rødrygget Tornskade   Lakrød møgbille
     
   
 Stor vandsalamander   Vibe
     

Enkelte faktaark

   
   
Ferske enge   Vandhuller 
     
   
Vandhuller, randzoner og padder    Dagsommerfugle 
     
   
Overdrev      Bevar de gode levesteder i agerlandet