Positive langtidseffekter af Kompakt Fuldfoder

Kompakt Fuldfoder giver positive langtidseffekter i forhold til både ydelse og økonomi. Det viser en undersøgelse af 11 besætninger, der har arbejdet med konceptet siden 2013.

I 2013 kastede de første kvægbrugere sig ud i at bruge fodringskonceptet Kompakt Fuldfoder til deres malkekøer, og siden er mange kommet til. Hvordan effekten har været i de besætninger, som var med fra starten, og som stadig anvender konceptet, er nu blevet undersøgt. I alt er 11 besætninger blevet analyseret og sammenlignet med en referencegruppe på 500 besætninger.

Ydelsesfremgang på 500 kg EKM
I gennemsnit ydede besætningerne med Kompakt Fuldfoder over 11.000 kg EKM for stor race, mens gennemsnittet for besætningerne i referencegruppen ydede ca. 10.500 kg EKM. Besætningerne, som har anvendt Kompakt Fuldfoder siden 2013, har med andre ord præsteret en ydelsesfremgang på ca. 500 kg EKM pr. årsko - ud over den ydelsesfremgang, der generelt har været i perioden. Da en del besætninger i referencegruppen også har haft øget fokus på foderblanding, er det reelle potentiale i Kompakt Fuldfoder dog formentligt væsentligt større end 500 kg EKM.

Økonomisk gevinst
Hvis man tager udgangspunkt i en besætning med en ydelse på 10.000 kg EKM og en fremgang på 500 kg EKM pr. årsko med Kompakt Fuldfoder, er der – afhængigt af mælkeprisen – fra mellem ca. 400 til 900 kr. pr. årsko at hente i merindtjening. Det er vel at mærke uden at medregne positive sideeffekter ved sundere køer, mindre arbejde med problemkøer og salg af overskudsdyr til levebrug. Foderforbruget antages at stige med 250 kg tørstof pr. årsko sammen med stigningen i omkostninger til foderblanding fra 5,3 til 8,3 øre pr. kg tørstof.

Udfordringer
Erfaringer fra besætningerne, der arbejder med Kompakt Fuldfoder, viser, at det er vigtigt hele tiden at holde fokus på foderblanderens evne til at blande tunge og findelte blandinger. Det er afgørende at være helt skarp på overvågningen af flowet i blanderen, når man går i gang med Kompakt Fuldfoder, men det er måske en endnu større udfordring at sikre rettidig vedligeholdelse – særligt for de blandere, der har hjælpeforanstaltninger som fx snegleskær og -plader. Under alle omstændigheder viser undersøgelsen imidlertid, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i Kompakt Fuldfoder for mange danske malkekvægsbesætninger.

Læs mere om analysen på landbrugsinfo.dk i Kvæginfo nr. 2476  

 

KMP-FULDFODER TIL 50 KR. PR. ÅRSKO

Overvågning af fodringen med KMP-fuldfoderanalyser er nu blevet endnu mere attraktiv – for mindre og middel-store besætninger – uanset om der fodres med kompakt fuldfoder eller ej.

Omkostninger til pakken med 11 prøver om året er nu prissat efter antallet af årskøer og koster maksimalt 50 kr. pr. årsko.

Læs mere og tilmeld dig

 

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 22, 2015