Planter

Vækstregulering i frøgræs

Ved god kvælstof- og vandforsyning er det vigtigt at vækstregulere en række frøarter for at optimere udbyttet. Det skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning. Temperaturforholdene på behandlingstidspunktet er afgørende for en god effekt.

Generelt om vækstregulering i frøgræs

Korrekt gennemført vækstregulering er afgørende for udbytte og kvalitet i frømarken. Forsøgene og praksis i de seneste år dokumenterer at en splitstrategi hvor der behandles første gang ved begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning ofte vil være den bedste løsning. Denne strategi sikrer mod tidlig lejesæd hvis der er meget kvælstof til rådighed, og i øvrigt gode vækstforhold.

Følgende forhold er afgørende for valg af strategi:

  1. Høj kvælstofforsyning
  2. Stor biomasse
  3. Gode vækstforhold
  4. En blødstrået sort

1. tildeling sker i stadie 30 – 32 med f.eks. halv normaldosering af det valgte middel og så vurderes afgrødens vækst og udbyttepotentiale igen lige før begyndende skridning i stadie 47-49. På dette tidspunkt vurderes den nødvendige dosering ved sidste tildeling

De vigtigste forudsætninger for et godt resultat af vækstreguleringen er at der er god vækst i planterne på behandlingstidspunktet og vejrforholdene efter behandling. Koldt vejr med nattefrost kan enten nedsætte effekten af vækstreguleringsmidlet eller i værste fald medføre skader på afgrøden. Derfor er det bedre at udsætte behandlingerne ved dårlige vækstforhold end udelukkende at vurderer på afgrødens udviklingstrin. Hvis behandlingen udsættes skal doseringer og strategi naturligvis tilpasses situationen.

Vækstregulering udføres altid morgen/ formiddag på en solskinsdag i en periode hvor døgntemperaturen er omkring 8 gr. og gerne med stigende temperaturer, god vandforsyning og 100-200 l vand/ha.

Midler, godkendelser og restriktioner

Anvendelsen af vækstreguleringsmidler der indeholder aktivstoffet trinexacpac-ethyl er reguleret med hensyn til maksimalt tilladte mængde. De senere års forsøg har dokumenteret at der på trods af reguleringerne på anvendelsen af trinexacpac-ethylholdige produkter fortsat kan gennemføres en effektiv vækstregulering.

En nærmere redegørelse for reglerne og eksempler på strategier ved anvendelsen af trinexacpac holdige midler kan læses i artiklen:
Vær opmærksom på trinexapac-regel ved vækstregulering med ”moddusprodukter”.
Vær i den forbindelse særligt opmærksom på at Medax Max indeholder 75 gr/kg Trinexacpac. Det er ikke nok til vækstregulering, men nok til man kan få en bøde. Hvis man blander Medax Max med et ”rent” trinexacpac produkt som Moddus M eller Trimaxx M for at få ”lidt” prohexadion-calcium med ud skal man virkelig i gang med den store regnemaskine.

Jeg vil i den situation anbefale at man bruger Medax Top som er rent prohexadion-calcium og blander med rent trinexacpac-ethyl som Moddus M eller Trimaxx M, så kan man blande som man vil bare man overholder reglerne om maks antal behandlinger og maksimal dosering i vækståret.

Læs altid brugsanvisningen grundig før anvendelse og vær opmærksom på at nogle midler har en ordinær godkendelse og andre er godkendt som ”mindre anvendelse” der kræver at man har adgang til brugsanvisningen, Nogle midler har både en ordinær godkendelse i nogle arter og en ”mindre anvendelse” i andre arter. Nogle midler har forskellige begrænsninger i de vækststadier hvor de må anvendes. OBS: Det er derfor særdeles vigtigt at læse brugsanvisningen før midlet anvendes.

Det frarådes at blande vækstreguleringsmidler og græsukrudtsmidlet Focus Ultra. Husk: Stressede planter aldrig må vækstreguleres.
Vær ligeledes opmærksomme på begrænsningerne i mulighederne for at opfodre halm fra behandlede afgrøder. Nogle midler bevirker at halmen slet ikke må opfodres, medens det ved andre midler er afgørende hvornår man har anvendt midlet. OBS: Igen læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug .

Hvilke arter:

Rødsvingel: Rødsvingel skal altid vækstreguleres. Det er afgørende for udbyttet at afgrøden er stående i blomstringsfasen. Specielt i marker med stort udbyttepotentiale og en god kvælstofforsyning er korrekt vækstregulering afgørende for udbyttet. Det kan i de situationer være meget oplagt at anvende en split-behandling hvor man i begyndende strækningsvækst tildeler 25-30 % af normaldoseringen og så følger op med resten i stadie 47-51. Bemærk at Medax top og Medax max ikke må anvendes efter stadie 39 i rødsvingel.

Strandsvingel: Skal altid vækstreguleres. Strandsvingel betaler godt for god kvælstofforsyning, men for at udnytte potentialet skal afgrøden vækstreguleres. Fra begyndende strækningsvækst anvendes samme midler som i rødsvingel. Bemærk at Medax top og Medax max ikke må anvendes efter stadie 39.

Engrapgræs: Her anbefales det generelt ikke at vækstregulere. Dog kan afgrøder med højt udbyttepotentiale, god vand- og kvælstofforsyning godt betale for en vækstregulering med f.eks. halv normaldosering Moddus M, Moddus Start, Trimaxx eller Cuadro NT. Bemærk at Cuadro 25EC og Medax top ikke må anvendes i engrapgræs og at Moddus M anvendes som off-label.

Almindeligt rajgræs: Resultaterne fra de senere års landsforsøg viser, at der er god økonomi i at vækstregulere almindeligt rajgræs. Gødes der til økonomisk optimum skal der vækstreguleres i stadie 30-49. Det gøres som en splitbehandling. En splitstrategi sikrer at man kan styre væksten gennem hele strækningsforløbet og dermed sikre optimal udnyttelse af sollyset og fremme bestøvningen. Bemærk at man aldrig må overskride midlernes maksimale dosering uanset strategi. I alm. rajgræs må Medax Top og Medax Max anvendes frem til stadie 49.

De mindre arter:

Hundegræs: Hundegræsskal altid vækstreguleres i strækningsstadierne. Bemærk begrænsningerne i valget af midler der må anvendes i hundegræs.

Bakkesvingel (Stivbladet svingel): Ligner rødsvingel uden udløbere og kan ved god kvælstofforsyning betale godt for en vækstregulering. Bemærk begrænsningerne i valget af midler der må anvendes i bakkesvingel.

Italiensk rajgræs: Her kan der være god økonomi i at vækstregulerer i strækningsfasen hvis kvælstofforsyningen er god. Bemærk eventuelle begrænsninger i valg af middel i Italiensk rajgræs.

Vil du vide mere?

Støttet af