Kvæg

Redigering af data for kvæg fra vejebesætninger

Formålet med denne beskrivelse er at give et overblik over, hvilke data der anvendes i avlsværdivurde-ringen af kødkvæg og ikke mindst, hvilke data som ikke anvendes.

Afstamning

Der bruges kun data fra dyr, som er renracede.

Vejninger

Efter 1990 skal dyret være vejet ved 200 dage og 365 dage i den besætning, hvor dyret er født, for at hhv. 200 og 365 dages vægten anvendes i avlsværdivurderingen. Dette gælder dog ikke for kalve født efter ægtransplantation, hvor vægtene anvendes, selv om dyret er flyttet. For dyr født før 1990 er der ingen krav om, at dyret i opdrætningsperioden skal være vejet i sammen besætning for at vægtene anvendes.

Fødselsvægte anvendes ikke, hvis kalven er født som et resultat af en ægtransplantation.

200 dages vejninger anvendes, hvis dyret er vejet mellem 140-260 dages alderen. Desuden skal vægten være mellem 50-600 kg.

365 dages vejninger anvendes, hvis dyret er vejet mellem 290-425 dages alderen. Desuden skal vægten være mellem 100-850 kg.

Hvis en tyr er individprøvet, anvendes indgangsvægten og 365-dagesvægten som registreres på individ-prøven. Hvis dyret er vejet i fødselsbesætningen, anvendes disse vægte ikke.

Slagtevægte for malkekvægskrydsninger og renracede kødkvægskalve anvendes, hvis kalvene er slagtet, når de er ældre end 183 dage og yngre end 730 dage. Samtidig skal nettotilvæksten være større end 100 g/dag og mindre end 1200 g/dag for malkekvægskrydsninger. For renracede kødkvægsdyr skal nettotil-væksten være større end 100 g/dag og mindre end 1500 g/dag.

Frugtbarhed

Kælvningsintervallet anvendes, hvis det er længere end 240 dage og kortere end 1460 dage. For donorkøer anvendes det beregnede kælvningsinterval ikke.

Kælvning/ fødsel

Angivelse af livskraft ved og efter fødsel, fødselsforløb og fødselsvægt anvendes ikke, hvis dyret er født efter en ægtransplantation.

Hvis kalven er flyttet eller slagtet, inden den er 183 dage gammel, anvendes registreringer af livskraft efter kælvning ikke.

Slagtedata

Registreringer af slagteform anvendes for malkekvægskrydsninger og renracede kødkvægskalve. Malke-kvægskrydsningerne skal være ældre end 183 dage og yngre end 730 dage. Kødkvægskalve skal være ældre end 183 dage og yngre end 1095 dage ved slagtning.

For at undgå anvendelse af klassificeringer af foldtyre og køer som har kælvet anvendes ikke data for han-dyr som selv har afkom og hundyr som har kælvet før slagtning.

Kåringer

 

Alle kåringer anvendes.

Vil du vide mere?