Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark – marts 2024

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater – marts 2024.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet pr. 4. marts 2023.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd det seneste år i hhv. økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Økologisk besætninger

Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder. (OBS: % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd).

Racer KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 2.265 33,8 435 6,5 1.673 25,0 2.333 34,8
HOL 37.512 34,4 4.311 4,0 34.137 31,3 33.185 30,4
JER 15.932 59,7 2.946 11,0 1.507 5,7 6.302 23,6

Tabel 1a. Konventionelle besætninger

Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder. (OBS: % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd).

Racer KSS Alm. Sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 17.400 29,5 3.603 6,1 23.406 39,7 14.614 24,8
HOL 243.247 27,0 34.715 3,9 384.243 42,7 237.375 26,4
JER 113.245 60,2 29.609 15,7 7.844 4,2 37.420 19,9

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 

Tabel 1b. Malkekvæg

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder. (OBS: % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd).

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 11.306 55,17 8.765 42,77
Køer - 1. lakt. 3.736 23,91 6.576 42,08
Køer - 2. lakt. 2.284 17,44 4.791 36,58
Køer - øvr. lakt. 2.339 14,16 4.947 29,96
DH Kvier 177.214 64,68 91.125 33,26
Køer - 1. lakt. 47.954 20,58 124.137 53,27
Køer - 2. lakt. 26.159 13,18 89.582 45,13
Køer - øvr. lakt. 29.432 9,71 113.536 37,44
Jersey Kvier 64.269 90,18 4.004 5,62
Køer - 1. lakt. 28.829 54,99 2.034 3,88
Køer - 2. lakt. 17.772 45,41 1.363 3,48
Køer - øvr. lakt. 18.307 35,22 1.950 3,75

Tabel 1b. Kødkvæg

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder.
(OBS: % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd).
 
Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 33 0,16 388 1,89
Køer - 1. lakt. 1.021 6,53 4.293 27,47
Køer - 2. lakt. 1.167 8,91 4.856 37,07
Køer - øvr. lakt. 1.817 11,00 7.410 44,87
DH Kvier 307 0,11 5.325 1,94
Køer - 1. lakt. 8.099 3,48 52.827 22,67
Køer - 2. lakt. 10.769 5,42 72.006 36,27
Køer - øvr. lakt. 19.851 6,55 140.402 46,30
Jersey Kvier 530 0,74 2.462 3,45
Køer - 1. lakt. 8.648 16,50 12.911 24,63
Køer - 2. lakt. 8.742 22,34 11.263 28,78
Køer - øvr. lakt. 14.635 28,16 17.086 32,87

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

En del malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS eller kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretaget mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a.

Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS af malkeracesæd og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer.

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 211 80,09
Køer - 1. lakt. 183 53,55
Køer - 2. lakt. 151 48,34
Køer - øvr. lakt. 164 43,29
DH Kvier 1.541 85,14
Køer - 1. lakt. 1.541 47,24
Køer - 2. lakt. 1.515 41,25
Køer - øvr. lakt. 1.558 38,51
Jersey Kvier 346 98,55
Køer - 1. lakt. 322 95,96
Køer - 2. lakt. 301 95,35
Køer - øvr. lakt. 293 93,17

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Malkekvæg

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer. (OBS: % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 10.178 63,12 5.608 34,78
Køer - 1. lakt. 3.333 37,53 2.023 22,78
Køer - 2. lakt. 1.939 28,18 1.288 18,72
Køer - øvr. lakt. 2.088 22,19 1.408 14,96
DH Kvier 175.803 71,75 65.271 26,64
Køer - 1. lakt. 46.450 39,21 32.111 27,11
Køer - 2. lakt. 25.014 28,41 19.471 22,11
Køer - øvr. lakt. 27.850 22,12 20.855 16,57
Jersey Kvier 63.317 90,81 3.491 5,01
Køer - 1. lakt. 28.400 55,93 1.512 2,98
Køer - 2. lakt. 17.440 46,44 928 2,47
Køer - øvr. lakt. 17.966 36,72 1.320 2,70

Tabel 2b. Kødkvæg

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer. (OBS: % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 24 0,15 316 1,96
Køer - 1. lakt. 698 7,86 2.826 31,82
Køer - 2. lakt. 794 11,54 2.859 41,56
Køer - øvr. lakt. 1.305 13,87 4.610 48,99
DH Kvier 231 0,09 3.726 1,52
Køer - 1. lakt. 6.820 5,76 33.080 27,92
Køer - 2. lakt. 7.608 8,64 35.957 40,84
Køer - øvr. lakt. 13.571 10,78 63.608 50,53
Jersey Kvier 523 0,75 2.393 3,43
Køer - 1. lakt. 8.567 16,87 12.297 24,22
Køer - 2. lakt. 8.569 22,82 10.617 28,27
Køer - øvr. lakt. 14.131 28,88 15.509 31,70

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Malkekvæg

Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer. (OBS: % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.868 78,68 1.773 20,31
Køer - 1. lakt. 2.164 50,47 734 17,12
Køer - 2. lakt. 1.214 37,50 505 15,60
Køer - øvr. lakt. 1.248 29,31 554 13,01
DH Kvier 117.131 85,80 18.660 13,67
Køer - 1. lakt. 28.957 52,78 11.608 21,16
Køer - 2. lakt. 14.130 37,24 7.485 19,72
Køer - øvr. lakt. 15.343 28,54 8.264 15,37
Jersey Kvier 34.801 97,69 411 1,15
Køer - 1. lakt. 15.535 67,62 390 1,70
Køer - 2. lakt. 9.493 55,96 257 1,51
Køer - øvr. lakt. 9.735 42,85 421 1,85

Tabel 2c. Kødkvæg

Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer. (OBS: % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 12 0,14 76 0,87
Køer - 1. lakt. 458 10,68 932 21,74
Køer - 2. lakt. 516 15,94 1002 30,95
Køer - øvr. lakt. 848 19,92 1608 37,76
DH Kvier 131 0,10 594 0,44
Køer - 1. lakt. 3.763 6,86 10.540 19,21
Køer - 2. lakt. 4.100 10,80 12.232 32,23
Køer - øvr. lakt. 7.627 14,19 22.519 41,89
Jersey Kvier 181 0,51 232 0,65
Køer - 1. lakt. 3.895 16,95 3.155 13,73
Køer - 2. lakt. 4.000 23,58 3.215 18,95
Køer - øvr. lakt. 7.282 32,06 5.279 23,24

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år. 

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier

Malkekvæg
Antal besætninger i gns.: 169 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 79,4 19,7
Kviens alder ved 1. inseminering 15,3 15,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,5 9,1
IO56 62,2 70,9

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg
Antal besætninger i gns.: 1311 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 84,0 15,3
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 8,8 7,8
IO56 64,7 70,8

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg
Antal besætninger i gns.: 340 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 97,0 1,5
Kviens alder ved 1. inseminering 14,2 14,6
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,0 7,8
IO56 61,9 52,4

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer. 

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 97 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 50,8 18,2 9,9 21,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,1 82,8 88,2 87,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,23 2,29 2,15 2,14
Køernes gennemsnitlige NTM 8,7 7,2 3,0 3,0
IO56 58,0 66,2 68,0 66,3

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 728 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 52,4 22,6 7,2 17,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,4 92,4 89,8 97,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,42 2,46 2,32 2,30
Køernes gennemsnitlige NTM 7,2 4,7 2,1 1,9
IO56 54,5 63,9 57,9 63,5

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 309 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 69,3 2,3 17,4 11,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 90,0 100,5 93,1 111,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,01 2,01 1,97 1,97
Køernes gennemsnitlige NTM 6,5 5,1 1,9 1,7
IO56 56,9 64,1 62,7 62,0

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 73 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,5 17,2 15,5 29,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,0 77,4 81,5 79,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,02 2,92 2,82 2,87
Køernes gennemsnitlige NTM 10,1 7,7 2,0 2,3
IO56 54,9 61,0 54,5 58,4

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 625 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 38,1 20,5 11,6 29,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,3 87,2 82,2 88,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,24 3,21 3,07 3,02
Køernes gennemsnitlige NTM 7,2 4,3 0,6 0,3
IO56 46,9 57,6 49,8 58,1

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 287 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 58,8 1,8 23,7 15,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,9 96,0 88,3 97,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,64 2,55 2,55 2,53
Køernes gennemsnitlige NTM 5,8 2,2 -0,0 -1,2
IO56 53,3 57,5 53,6 64,7

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 71 KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 32,6 16,2 18,5 32,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,7 81,3 80,5 89,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,17 3,1 2,97 2,92
Køernes gennemsnitlige NTM 6,6 2,8 -0,4 -0,5
IO56 49,8 59,5 49,5 57,4

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 600 KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 29,7 17,8 15,5 37,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,0 91,8 85,6 90,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,41 3,30 3,20 3,14
Køernes gennemsnitlige NTM 4,6 1,3 -2,1 -2,8
IO56 45,7 55,7 48,8 58,1

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 273 KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 46,2 2,2 30,8 20,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,6 97,1 85,5 96,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,75 2,60 2,62 2,60
Køernes gennemsnitlige NTM 2,6 -1,4 -3,4 -3,9
IO56 53,8 57,8 56,2 66,4

Vil du vide mere?