Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring

Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring. Kontrollér i stedet rationens proteinindhold direkte.


Blodets ureakoncentration kan være meget forskellig på forskellige tidspunkter af døgnet og påvirkes også af ædemønster og proteinkilde mv.

Indholdet af urea i mælken er en indikator for blodets koncentration af urea umiddelbart inden malkning, og blodets indhold af urea er igen en indikator på foderets indhold af protein. Men blodets ureakoncentration kan være meget forskellig på forskellige tidspunkter af døgnet og påvirkes af ædemønster og proteinkilde mv. Samtidig ved man, at der også er en vis måleusikkerhed og årstidsvariation. Alligevel er ureamålingerne i tankmælk et udbredt styringsværktøj for proteintildelingen til køerne. For at undersøge, om det fortsat har værdi at anvende urea som styringsværktøj, har SEGES Kvæg gennemført en undersøgelse af urea i tankmælk og sammenlignet ureaværdierne med fodertildelingen.

Undersøgelsen er gennemført med disse hovedformål:

- At undersøge sammenhængen mellem urea, bestemt ved den rutineanalyse af tankmælk, som gennemføres af mejerierne, og forskellige (mere præcise) referencemetoder.

- At undersøge sammenhængen mellem fodring og urea i tankmælk målt ved forskellige metoder.

Sammenhæng ikke påvist
Resultatet af undersøgelsen viser, at der ikke er særlig god overensstemmelse mellem de ureatal, man finder ved præcise (men komplekse og dyre) analysemetoder og de ureatal, man finder ved den billigere metode, som anvendes til rutineanalyser af mejeriernes mælkeprøver. Samtidig har det ikke været muligt at vise en sammenhæng mellem proteinniveauet i foderet og ureaindholdet i mælken i en sådan grad, at ureatallet kan bruges direkte som styringsværktøj. Hvis man derfor er i tvivl om, hvorvidt proteintildelingen er korrekt, bør man kontrollere proteinindholdet i rationen frem for at anvende ureatallene. 

Læs mere om undersøgelsen på LandbrugsInfo.dk i KvægInfo 2501.

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 14 – 2016