Dansk Selskab for Arabisk Fuldblod - Fuldblodsaraberen

Beskrivelse af fuldblodsaraberenDansk Selskab for Arabisk Fuldblod (DSAH)

Fuldblodsaraberen
Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) blev oprettet i 1967.

Foreningens formålsparagraf er at støtte avlen og brugen af den arabiske hest.

DSAH er medlem af:
  • WAHO World Arabian Horse Organization
  • ECAHO European Conference of Arab Horse Organizations
  • LU Landsudvalget for Heste
  • Til bestemmelse af fuldblodsaraberen benytter DSAH WAHO's definition:

    En fuldblodsaraber er en hest, der står i enhver stambog eller ethvert register, der er opført af WAHO som acceptabelt.

    Det vil sige at ved en OX araber forstår man:

    Arabisk Fuldblod (OX) kan i alle led føres tilbage til internationalt anerkendte oprindelses individer (originalaraberen).

Stambøger
DSAH har fået autorisation til registrering og stambogsføring af fuldblodsarabere i Danmark af Veterinær og Fødevareministeriet.

DSAH udgav sin første stambog i november 1967, den indeholdt de første 29 ox arabere. Dengang førtes stambøgerne for alle fuldblodsarabere og dets krydsningsprodukter. Dette blev foretaget frem til 1979, da foreningen blev opdelt i to grupper: DSAH ox og DSAH oo. DSAH oo araberrace afdelingen får i dag registreret heste på Landskontoret for Heste.

Selskabet DSAH ox har frem til 1997 udgivet 5 stambøger for fuldblodsarabere og registreringsnumrene vil i 1999 komme op på 3000. Hermed ikke sagt, at der er 3000 registrerede levende heste i Danmark. Naturligvis er de første registrerede arabere ved at være uddøde - samtidig er en del blevet eksporteret til det meste af verdenen.

For at opnå størst mulig sikkerhed ved registrering af hestene, har DSAH siden 1981 foretaget afstamningskontrol, frysemærkning samt nøje farve og aftegnsbeskrivelse for hver enkelt hest. Siden 1985 har blodtypebestemmelse været obligatorisk.

Linierne
På alle stamtavler er der opført en hoppelinie. Denne oplysning er af historisk interesse, da mange af de gamle stammer repræsenterer en arv, som man ikke ubetænksomt skal lade gå til grunde og uddø, da det ikke er sandsynligt, at man fremover i orienten vil kunne finde arabere med så gammelt blod. Denne oplysning om hoppelinien er for mange en vej til at søge oplysninger om de enkelte hestes historie.

De mænd og kvinder, som hentede de første ædle arabere til Europa og Amerika under store ofre og ofte farefulde rejser bør heller ikke glemmes. Deres navne er at finde i de mange bøger, som er udgivet om emnet.

DSAH's 30 års jubilæum.
I 1997 havde DSAH 30 års jubilæum, og i den anledning og ved en enkelt tidligere lejlighed er der udnævnt fire æresmedlemmer af foreningen:

Post humt Hr. Erik Lindgren
Baronesse Bille Brahe Selby
Fru Anna Aaby
Hr. Peder Hoffmann

Alle har de haft stor betydning for foreningen.

Sekretariat:
Foreningens adresse er sekretariatets. Sekretariatet har en ansat sekretær som varetager foreningens daglige gøremål i tæt samarbejde med bestyrelsen.

Adresse
DSAH 
Bendiksensvej 3
6740 Bramming
Tlf. 49 75 87 10
Email:
 sekretariat@dsah.dk

Bestyrelsen:

Formand: Marianne Tengsted, Bendiksensvej 3, 6740 Bramming

marianne@tengstedt-arabians.dk

Tlf. 7517 0172
Næstformand: Sten Schroll, Bredevadvej 37, 6372 Bylderup-Bov
sten.Schroll@gmail.com
Tlf. 2190 0025 
Kasserer: Line Brunsgaard, Hedehusvej 18, Løgager, 8600 Silkeborg Tlf. 8686 9142 /
 2420 0255

Læs alt om fuldblodsaraberen og vores forening på vores hjemmeside:

www.dsah.dk