Grise, Økonomi og ledelse

Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise i 2022

Resumé

Notat 2315: Produktivitet i sohold viste samme lave fremgang på 0,1 gris/årsso, som har været kendetegnende for de seneste 6 år til 34,1 gris/årsso, til trods for uændrede nøgletal for reproduktion og begrænset forbedring i kuldresultaterne.

Total-pattegrisedødeligheden faldt med 0,1 procentpoint til 23,3 %. Sodødeligheden steg til 14,5 %, hvilket svarer til en stigning på 0,5 procentpoint. Produktiviteten for smågrise steg med ca. 4 %, hvilket den har været de sidste 4 år. Det er primært drevet af et lavere foderforbrug på 1,77 FEsv pr. kg tilvækst. 

Dødeligheden steg 0,4 procentpoint til 4,3 %. Slagtegriseproduktiviteten steg ca. 5 % på stiniveau og var uændret på griseniveau. Forskellen mellem stiniveau og griseniveau skyldes et fald i tilvæksten på 3,5 kg i slagtegriseperioden. Fremgangen på stiniveau skyldes en øget daglig tilvækst på 10 gram/dag og en 0,5 procentpoint højere kødprocent.

National average productivity of Danish pig farms 2022

Sow productivity improved by 0.1 piglet/sow/year to 34.1 piglets/sow/year, which is similar to the progress seen the past six years despite unchanged reproduction KPIs and a minor improvement in litter results.

Total piglet mortality dropped by 0.1 percentage points to 23.3 %. Sow mortality increased to 14.5%, which is a 0.5 percentage point increase. Productivity for weaned pigs increased by approx. 4 % as has been the case in the last four years primarily attributed to an improved FCR of 1.77 feed units/kg gain.

Mortality rates increased by 0.4 percentage points to 4.3 %. Productivity for finishers increased approx. 5 % at pen level and remained unchanged at pig level, a difference that is attributed to a 3.5 kg drop in gain in the finisher period. The increase at pen level is caused by a 10 g increase in daily gain and a 0.5 percentage points increase in lean meat.

Vil du vide mere?

Støttet af