Kvæg

Økonomien i vaccination mod E-coli-yverbetændelse

Det økonomiske udbytte af at vaccinere mod E-coli-yverbetændelse afhænger bl.a. af problemets omfang og køernes ydelsesniveau. Her får du en beregning på udbytte og omkostninger i en besætning med 5 tilfælde pr. 100 årskøer.

Mange videnskabelige artikler om vaccination af køer mod E-coli-yverbetændelse har bevist, at vaccination gør yverbetændelse med E-coli mindre voldsom. At tilfældene bliver mindre voldsomme betyder i praksis, at koen får sygdommen, men at den har større chance for at overleve - og at faldet i ydelsen som følge af coli-yverbetændelsen bliver knap så stort. Det potentielle økonomiske udbytte af at vaccinere mod sygdommen afhænger af, hvor mange tilfælde med E-coli, der er i besætningen, men også af andelen af køer som dør eller går ud af produktionen på grund af det.

Derudover afhænger udbyttet også af ydelsesniveauet, og af om der er tilstrækkeligt med kvier til at sikre den nødvendige udskiftning. Et dødsfald af en ko er dyrere, hvis besætningen har problemer med at rekruttere kvier.

Beregning af udbytte ved vaccination

Ved hjælp af programmet SimHerd har vi estimeret økonomien i at vaccinere i en besætning med 600 årskøer af SDM. Besætningen havde ifølge dyrkningerne 29 tilfælde af yverbetændelse forårsaget af E-coli - dvs. 5 pr. 100 årskøer. Antallet af køer, som døde eller blev slagtet indenfor en måned efter at sygdommen opstod, var hhv. 4 (14% af alle Coli tilfælde) og 5 (17%). Coli-problemerne i denne besætning svarer nogenlunde til omfanget i en gennemsnitlig besætning. I SimHerd’s simulering af vaccinens virkning antages følgende:

  • alle dødsfald og ufrivillige slagtninger relateret til E-coli yverbetændelse reduceres
  • faldet i ydelsen er 5.4%, når en ko får E. coli yverbetændelse
  • risikoen for at blive drægtig er 15% lavere, når en ko får E. coli yverbetændelse

Simuleringerne viser, at udbyttet af vaccinen er 75.000 kr. om året. Det skal naturligvis holdes op mod omkostningerne, før man træffer beslutning om at vaccinere: Vaccination af alle køer i besætningen koster 72.000 kr. (119 kr. pr. årsko). Vaccination af kun de ældre køer i sommerperioden koster 41.000 kr. (68 kr. pr. årsko). I denne besætning vil der således være et overskud på 3.000 kr. ved at vaccinere alle køer. Hvis alle slemme Coli-tilfælde opstår om sommeren, kan man reducere omkostningerne ved at vælge den billigere strategi. Men det betyder så også, at køerne om vinteren ikke er beskyttet af vaccinen. Som en grov tommelfingerregel kan man konkludere, at vaccination af alle køer gennem hele året kan betale sig ved en forekomst af Coli-yverbetændelse på 5 pr. 100 køer. En af antagelserne bag denne tommelfingerregel er, at 1 ud af 7 køer, som rammes af E-Coli-yverbetændelse, dør af sygdommen. For at få det bedste bud på rentabiliteten af vaccinen, vil det være optimalt at lave en SimHerd-analyse med udgangspunkt i besætningens egne nøgletal og priser.

Udover at vaccinen påvirker køernes trivsel og dermed økonomi, har en reduktion af dødsfald naturligvis også en følelsesmæssig værdi for landmanden, som jo ikke kan inkluderes i den økonomiske analyse.

Figur

Figuren ovenfor viser ændringer i indtægter, udgifter og DB pr. år i scenariet ”Vaccination” i forhold til Nudriften i en besætning med 600 årskøer. Stigningen I DB pr. år er 75.000 kr. (125 kr. pr. årsko).

Tabel over forskellen med vaccination sammenlignet med nuværende drift

 
Nudrift
Vaccination
Forskel
Tilfælde af E-Coli yverbetændelse
5
5
0
Kg EKM pr. årsko
11429 11448 +19
Udskiftningsprocent
40
39
-1.0
Kg EKM livsydelse
28853 29642 +789
Antal solgte kvier
22
28
+6

Tabellen ovenfor viser forskellen i resultater ved vaccination sammenlignet med den nuværende drift for en besætning med 600 årskøer.

Video: Sådan opbevarer, anvender og indgiver du vaccine

I nedenstående video fra SEGES kan du se, hvordan du bedst opbevarer, anvender og indgiver vaccine. Filmen viser bl.a. hvordan du indgiver vaccinen korrekt – både under huden og i musklen. 
Vacciner er følsomme over for temperaturudsving, og nogle er kun holdbare få timer, efter at emballagen er åbnet. Så hvordan håndterer og opbevarer du vacciner bedst muligt, så du er sikker på at få den fulde effekt og undgår spild?

Forfattere: Jehan Ettema, Lærke Boye Astrup, AU og Henrik Læssøe Martin, SEGES.

Vil du vide mere?