Kvæg, Økonomi og ledelse

Case: Friske øjne gjorde kvægbedriften mere sikker

På Mørkebjerggaard på Sydfyn har friske øjne på kvægbedriftens faciliteter været med til at gøre arbejdet mere sikkert.

Sikkerhed for både dyr og mennesker er vigtigt.

Derfor har Sofie Bjørn Skovsgaard og Anja Freudendal i samarbejde med ejer og ansatte på Mørkebjerggaard gennemgået bedriften i det sydfynske. Det har de gjort for at finde områder, der kan forbedres, så man undgår alvorlige ulykker for både dyr og mennesker. 

Med en baggrund som klovbeskærer og rådgiver i klovsundhed har Sofie Bjørn Skovsgaard sin daglige gang i stalden. Og i sit arbejde, er hun vant til at vurdere sikkerheden på bedriften. Anja Juul Freudendal er chefkonsulent i SEGES og arbejder til daglig med stalde, velfærd og produktion.

- Sikkerhed er ekstremt vigtigt for mig i mit arbejde. Og den viden og erfaring jeg har, er jeg glad for at kunne bringe i spil på en måde, der kommer bedriften til gavn, siger Sofie Bjørn Skovsgaard.

Det samme er rigtigt for Anja Juul Freudendal, som har taget sin erfaring fra staldindretning med, når hun vurderer sikkerhed på bedriften.

- Bedriftens egne overvejelser, Sofies arbejde med køerne og min erfaring med indretning har været en god kombination, hvor vi har fundet frem til områder, hvor rammerne har kunnet ændres til det bedre, forklarer Anja Juul Freudendal.

Sofie Bjørn Skovsgaard

Sofie Bjørn Skovsgaard har som fast gæst i stalden et godt blik for, hvordan man kan forbedre inventaret, så det bliver mere sikkert at arbejde i stalden. Foto: Erik Suhr, SEGES.

Fem vigtige indsatsområder

På Mørkebjerggaard har de været grundigt igennem bedriften og på den måde fundet frem til fem konkrete indsatsområder, hvor sikkerhed for både dyr og mennesker er blevet forbedret betragteligt.

- Det har været en positiv oplevelse. Når man får friske øjne på det, så ser man tingene på en anden måde, siger mælkeproducent Gunnar Dyhre.

Og også hans driftsleder, Jesper Klinkvort, er glad for den udvikling, det øgede fokus på et sikrere arbejdsmiljø har givet på bedriften.

- Det har ofte været noget, hvor vi har skubbet tingene foran os. Vi har udsat dem for ofte i en travl hverdag. Så det har helt sikkert været godt for os, siger han. 

De fem sikkerhedsindsatser

  1. Drivgang er blevet lysere, så køerne vil gå frem og ikke stopper op. Køer, der stoppede op, skabte uheldige situationer, hvor en mand skulle ind blandt køerne og drive dem frem
  2. Gummibelægning lægges på ædepladsen, der grænser op til malkeanlægget
  3. De kælvende køer har fået enkeltbokse, som giver en mere sikker håndtering af ko og kalv og ikke mindst mere ro til den kælvende ko.
  4. Der skal indrettes et behandlingsafsnit i kvieboksen – så det bliver mere sikkert at komme til at behandle kvierne – uden at have alle de andre kvier tæt på.
  5. Foderkumme skal mærkes tydeligt op, så risiko for fald mindskes.

Køer nyder gummibelægning

Gummibelægning i de områder, hvor alle køer passerer på vej til malkestalden er en af de store investeringer, de har lavet på bedriften efter anbefaling fra Sofie Bjørn Skovsgaard og Anja Juul Freudendal. Belægningen gør underlaget skridsikkert og især i de kolde måneder er det en god investering for både klove og støvler.

- Sikkerheden er selvfølgelig hovedargumentet for at investere i gummibelægningen. Men i de områder, hvor vi allerede har gummibelægning, kan vi se, at køerne nyder at være. Så når gummibelægningen kommer til at være hele vejen langs foderbordet, vil køerne brede sig mere ud, forklarer driftsleder Jeppe Klinkvoort.

Vil du vide mere?

Støttet af